Geo- en vastgoeddata op locatie:

Cuijk De Valuwe, fase 3 en 4

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.09BPvaluwe3en4
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1684.09BPvaluwe3en4-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 28-09-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 27-10-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 33.673 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 8.080 23,99%
- Groen (art. 3) 8.080 23,99%
Verkeer 8.018 23,81%
- Verkeer (art. 4) 8.018 23,81%
Wonen 17.577 52,20%
- Wonen (art. 5) 9.191 27,30%
- Wonen - Uit te werken (art. 6) 8.385 24,90%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wetgevingzone 915 2,72%
wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 5) 915 2,72%

Bouwmogelijkheden

dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Wonen - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 33.673 100%
Enkelbestemming Wonen - Uit te werken 8.385 24,90%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Cuijk De Valuwe, fase 3 en 4 vastgesteld 28-09-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Cuijk, De Valuwe vastgesteld 17-12-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 24-05-2019 24-05-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een woonhuis - Katwijkseweg ongenummerd te Cuijk 15-05-2019 15-07-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een woonhuis - Katwijkseweg ong. te Cuijk 13-05-2019 13-07-2019 detail
overig Gemeente Cuijk – Kampeerontheffing – verleend voor 105 Geniecompagnie Waterbouw / 101 Geniebataljon Koninklijke Landmacht 13-05-2019 13-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Bouwverordening gemeente Cuijk 2014 08-05-2019 08-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Patakondreef Cuijk detail
Robijnlaan Cuijk detail
Crusaatstede Cuijk detail
De Valuwe Cuijk detail
Goudenrijderstede Cuijk detail
Keurvorsterstede Cuijk detail
Leeuwengrootstede Cuijk detail
Valuwsedijk Cuijk detail
Vuurijzerstede Cuijk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox