Geo- en vastgoeddata op locatie:

De Valuwe, Patakondreef

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.09BPvaluwePatakon
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.1684.09BPvaluwePatakon-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 26-02-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 20-03-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.027 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 1.027 100,00%
- Wonen (art. 3) 1.027 100,00%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Luchtvaartverkeerzone 1.027 100,00%
luchtvaartverkeerzone - funnel (art. 7.2) 1.027 100,00%
Vrijwaringszone 1.027 100,00%
vrijwaringszone - radar (art. 7.1) 1.027 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Cuijk De Valuwe, fase 3 en 4 vastgesteld 28-09-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Cuijk, De Valuwe vastgesteld 17-12-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 18-02-2019 18-02-2019 detail
verordeningen en reglementen Inkoopbeleid gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Werkorganisatie CGM 14-02-2019 14-04-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woonhuis - Katwijkseweg 9 te Cuijk 11-02-2019 11-04-2019 detail
standplaatsvergunning Gemeente Cuijk – Standplaatsvergunning – verleend voor Quynh-Ly voor de verkoop van Vietname specialiteiten, Louis Jansenplein en Valuweplein te Cuijk 11-02-2019 11-04-2019 detail
overig Sociaal plan Werkorganisatie CGM 2018 08-02-2019 08-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.