Cuijk De Valuwe, Valuweplein fase 2B

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk Dossier NL.IMRO.1684.09BPvaluweplein2B Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.1684.09BPvaluweplein2B-VA01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 12.327 100%

Enkelbestemming m2 %
- Centrum (art. 3) 2.576 20,89%

- Verkeer (art. 4) 9.751 79,11%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
De Valuwe
Dukatendreef