Geo- en vastgoeddata op locatie:

Padbroek, Integraal Kindcentrum Padbroek

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.10BPikcpadbroek
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1684.10BPikcpadbroek-VA02
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 21-06-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 9.415 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 1.346 14,30%
- Groen (art. 3) 1.346 14,30%
Maatschappelijk 5.461 58,00%
- Maatschappelijk (art. 4) 5.461 58,00%
Verkeer 2.608 27,70%
- Verkeer (art. 5) 2.608 27,70%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 3.523 37,42%
Waarde - Archeologie 5 (art. 6) 3.523 37,42%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Luchtvaartverkeerzone 9.415 100,00%
luchtvaartverkeerzone - funnel (art. 9.1) 9.415 100,00%
Vrijwaringszone 9.415 100,00%
vrijwaringszone - radar (art. 9.2) 9.415 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
Op deze locatie is geen digitaal plan aanwezig. Planviewer toont alleen ruimtelijke plannen geplubliceerd na 1 januari 2010. Neem contact op met de gemeente over deze locatie.

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 22-05-2019 22-05-2019 detail
overig Gemeente Cuijk – Melding “Kuuks Akkoord 2” – perceel sectie S nummers 489, 536, 484, 199, 200, 443 16-05-2019 16-07-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een woonhuis - Katwijkseweg ongenummerd te Cuijk 15-05-2019 15-07-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een woonhuis - Katwijkseweg ong. te Cuijk 13-05-2019 13-07-2019 detail
overig Gemeente Cuijk – Kampeerontheffing – verleend voor 105 Geniecompagnie Waterbouw / 101 Geniebataljon Koninklijke Landmacht 13-05-2019 13-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Dassenburcht Cuijk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox