Bedrijventerrein Cuijk

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.12BPbedrcuijk
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1684.12BPbedrcuijk-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 16-12-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.169.698 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijventerrein 964.757 82,48%
- Bedrijventerrein (art. 3) 964.757 82,48%
Bos 2.137 0,18%
- Bos (art. 4) 2.137 0,18%
Detailhandel 1.863 0,16%
- Detailhandel (art. 5) 1.863 0,16%
Groen 9.064 0,77%
- Groen (art. 6) 9.064 0,77%
Horeca 5.082 0,43%
- Horeca (art. 7) 5.082 0,43%
Verkeer 129.324 11,06%
- Verkeer (art. 8) 129.324 11,06%
Water 135 0,01%
- Water (art. 9) 135 0,01%
Wonen 57.335 4,90%
- Wonen (art. 10) 57.335 4,90%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 39.427 3,37%
Leiding - Gas (art. 11) 25.475 2,18%
Leiding - Riool (art. 12) 13.952 1,19%
Waarde 731.666 62,55%
Waarde - Archeologie 4 (art. 13) 21.830 1,87%
Waarde - Archeologie 5 (art. 14) 709.836 60,69%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 1.203.453 102,89%
overige zone - bebouwingsvrije zone a73 (art. 18.1) 16.434 1,40%
overige zone - funnel (art. 18.2) 1.169.698 100,00%
overige zone - monumentale boom (art. 18.3) 7.690 0,66%
overige zone - overlegzone a73 (art. 18.4) 9.631 0,82%
Veiligheidszone 4.982 0,43%
veiligheidszone - lpg (art. 18.5) 4.982 0,43%
Vrijwaringszone 1.170.131 100,04%
vrijwaringszone - radar (art. 18.6) 1.169.698 100,00%
vrijwaringszone - watergang (art. 18.7) 433 0,04%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2010 Cuijk (geconsolideerd) detail kaart
Cuijk, Heeswijkse Kampen 2014 detail kaart
Bedrijventerrein Cuijk detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk detail
Gemeente Cuijk – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het ophogen van percelen - Raamweg ongenummerd te Cuijk detail
Beleidsregel artikel 13 b Opiumwet gemeente Cuijk 2019 detail
Gemeente Cuijk – Standplaatsvergunning, Terrasvergunning – verleend aan Frozz voor het plaatsen van een container voor de verkoop van ijs, snacks, dranken, gebak en koffie inclusief terras, Maaskade Cuijk detail
Gemeente Cuijk – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het ophogen van percelen - Raamweg ongenummerd te Cuijk detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Overhage Cuijk detail
Schutsboomstraat Cuijk detail
Simon Homburgstraat Cuijk detail
Beersebaan Cuijk detail
Beerseweg Cuijk detail
Beversestraat Cuijk detail
Bontsestraat Cuijk detail
De Hork Cuijk detail
De Nieuwe Erven Cuijk detail
Gildekamp Cuijk detail

Meer weten over adressen?