Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bedrijventerrein Cuijk

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.12BPbedrcuijk
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1684.12BPbedrcuijk-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 16-12-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.169.698 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijventerrein 964.757 82,48%
- Bedrijventerrein (art. 3) 964.757 82,48%
Bos 2.137 0,18%
- Bos (art. 4) 2.137 0,18%
Detailhandel 1.863 0,16%
- Detailhandel (art. 5) 1.863 0,16%
Groen 9.064 0,77%
- Groen (art. 6) 9.064 0,77%
Horeca 5.082 0,43%
- Horeca (art. 7) 5.082 0,43%
Verkeer 129.324 11,06%
- Verkeer (art. 8) 129.324 11,06%
Water 135 0,01%
- Water (art. 9) 135 0,01%
Wonen 57.335 4,90%
- Wonen (art. 10) 57.335 4,90%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 39.427 3,37%
Leiding - Gas (art. 11) 25.475 2,18%
Leiding - Riool (art. 12) 13.952 1,19%
Waarde 731.666 62,55%
Waarde - Archeologie 4 (art. 13) 21.830 1,87%
Waarde - Archeologie 5 (art. 14) 709.836 60,69%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 1.203.453 102,89%
overige zone - bebouwingsvrije zone a73 (art. 18.1) 16.434 1,40%
overige zone - funnel (art. 18.2) 1.169.698 100,00%
overige zone - monumentale boom (art. 18.3) 7.690 0,66%
overige zone - overlegzone a73 (art. 18.4) 9.631 0,82%
Veiligheidszone 4.982 0,43%
veiligheidszone - lpg (art. 18.5) 4.982 0,43%
Vrijwaringszone 1.170.131 100,04%
vrijwaringszone - radar (art. 18.6) 1.169.698 100,00%
vrijwaringszone - watergang (art. 18.7) 433 0,04%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 ontwerp 08-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 voorontwerp 24-03-2016 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2010 Cuijk (geconsolideerd) geconsolideerd 22-08-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Cuijk, Heeswijkse Kampen 2014 vastgesteld 16-06-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijventerrein Cuijk vastgesteld 16-12-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 24-04-2019 24-04-2019 detail
evenementenvergunning Gemeente Cuijk – Evenementenvergunning, Drank- en horecaontheffing – verleend voor Koningsdag de Valuwe te Cuijk 23-04-2019 23-06-2019 detail
overig Gemeente Cuijk – Melding klein evenement verkeersdag Streetwise Cuijk 08-04-2019 08-06-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd - Fietsbrug Cuijk - Mook nabij spoorbrug over de Maas 08-04-2019 08-06-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een loopbrug – ‘t Tuigleerstraatje ongenummerd te Cuijk 04-04-2019 04-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Overhage Cuijk detail
Schutsboomstraat Cuijk detail
Simon Homburgstraat Cuijk detail
Beersebaan Cuijk detail
Beerseweg Cuijk detail
Beversestraat Cuijk detail
Bontsestraat Cuijk detail
De Hork Cuijk detail
De Nieuwe Erven Cuijk detail
Gildekamp Cuijk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox