Industrieterrein Haven Cuijk 2011

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.13BPindhaven
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1684.13BPindhaven-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 20-06-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.150.350 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 809.149 70,34%
- Bedrijf - 1 (art. 03) 219.488 19,08%
- Bedrijf - 2 (art. 04) 589.660 51,26%
Detailhandel 73.263 6,37%
- Detailhandel (art. 05) 73.263 6,37%
Groen 36.429 3,17%
- Groen (art. 06) 36.429 3,17%
Maatschappelijk 3.397 0,30%
- Maatschappelijk (art. 07) 3.397 0,30%
Verkeer 67.953 5,91%
- Verkeer (art. 08) 67.953 5,91%
Water 158.099 13,74%
- Water - Vaarweg (art. 09) 158.099 13,74%
Wonen 2.061 0,18%
- Wonen (art. 10) 2.061 0,18%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 11.369 0,99%
Leiding - Riool (art. 11) 11.369 0,99%
Waarde 1.150.350 100,00%
Waarde - Archeologie (art. 12) 1.150.350 100,00%
Waterstaat 75.858 6,59%
Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 13) 9.982 0,87%
Waterstaat - Waterkering (art. 14) 65.877 5,73%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 1.174.961 102,14%
geluidzone - industrie (art. 18) 97.272 8,46%
geluidzone - industrieterrein Wet geluidhinder (art. 18) 1.077.689 93,68%
Wro-zone 2.731 0,24%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 08) 1.082 0,09%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 09) 1.649 0,14%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Industrieterrein Haven Cuijk, Havenlaan, Smals Bouwgrondstoffen detail kaart
Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2010 Cuijk (geconsolideerd) detail kaart
Cuijk, Heeswijkse Kampen 2014 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk detail
VASTGESTELD GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 2010, HERZIENING 2016 NAAR AANLEIDING VAN DE TUSSENUITSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE detail
Nadere regels kabels en leidingen gemeente Dalfsen 2016 detail
Beleidsregel artikel 13 b Opiumwet gemeente Cuijk 2019 detail
Aanwijzingsbesluit verboden te parkeren anders dan op de rijbaan Kraaijenbergse Plassen detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Everdineweerd Katwijk NB detail
Havenlaan Katwijk NB detail
Keersluisweg Katwijk NB detail
Korte Oijen Katwijk NB detail
Lange Linden Katwijk NB detail
Lange Oijen Katwijk NB detail

Meer weten over adressen?