Geo- en vastgoeddata op locatie:

Industrieterrein Haven Cuijk 2011

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.13BPindhaven
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1684.13BPindhaven-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 20-06-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.150.350 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 809.149 70,34%
- Bedrijf - 1 (art. 03) 219.488 19,08%
- Bedrijf - 2 (art. 04) 589.660 51,26%
Detailhandel 73.263 6,37%
- Detailhandel (art. 05) 73.263 6,37%
Groen 36.429 3,17%
- Groen (art. 06) 36.429 3,17%
Maatschappelijk 3.397 0,30%
- Maatschappelijk (art. 07) 3.397 0,30%
Verkeer 67.953 5,91%
- Verkeer (art. 08) 67.953 5,91%
Water 158.099 13,74%
- Water - Vaarweg (art. 09) 158.099 13,74%
Wonen 2.061 0,18%
- Wonen (art. 10) 2.061 0,18%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 11.369 0,99%
Leiding - Riool (art. 11) 11.369 0,99%
Waarde 1.150.350 100,00%
Waarde - Archeologie (art. 12) 1.150.350 100,00%
Waterstaat 75.858 6,59%
Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 13) 9.982 0,87%
Waterstaat - Waterkering (art. 14) 65.877 5,73%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 1.174.961 102,14%
geluidzone - industrie (art. 18) 97.272 8,46%
geluidzone - industrieterrein Wet geluidhinder (art. 18) 1.077.689 93,68%
Wro-zone 2.731 0,24%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 08) 1.082 0,09%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 09) 1.649 0,14%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 ontwerp 08-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 voorontwerp 24-03-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Industrieterrein Haven Cuijk, Havenlaan, Smals Bouwgrondstoffen vastgesteld 21-04-2015 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2010 Cuijk (geconsolideerd) geconsolideerd 22-08-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Cuijk, Heeswijkse Kampen 2014 vastgesteld 16-06-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 22-04-2019 22-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit politieambtenaren als toezichthouder APV 03-04-2019 03-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een Sociaal Medsiche indicatie uijk 2019 26-03-2019 26-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Gedragscode raads- en commissieleden gemeente Cuijk 2018 22-03-2019 22-05-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van een gevel aanzicht - Lange Oijen 29 te Katwijk NB 18-03-2019 18-05-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Everdineweerd Katwijk NB detail
Havenlaan Katwijk NB detail
Keersluisweg Katwijk NB detail
Korte Oijen Katwijk NB detail
Lange Linden Katwijk NB detail
Lange Oijen Katwijk NB detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox