Geo- en vastgoeddata op locatie:

Industrieterrein Haven Cuijk, Plas 1

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.13BPplas1
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1684.13BPplas1-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 04-02-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 285.891 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 20.133 7,04%
- Bedrijf (art. 3) 20.133 7,04%
Groen 75.316 26,34%
- Groen (art. 4) 75.316 26,34%
Natuur 11.434 4,00%
- Natuur (art. 5) 11.434 4,00%
Recreatie 48.244 16,87%
- Recreatie (art. 6) 48.244 16,87%
Verkeer 2.843 0,99%
- Verkeer (art. 7) 2.843 0,99%
Water 127.920 44,74%
- Water (art. 8) 127.920 44,74%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 113.535 39,71%
Waarde - Archeologie - 5 (art. 9) 113.535 39,71%
Waterstaat 16.022 5,60%
Waterstaat - Waterkering (art. 10) 16.022 5,60%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 283.967 99,33%
geluidzone - industrie (art. 14) 283.967 99,33%
Overig 41.095 14,37%
other: bebouwingsvrije zone A73 (art. 14) 12.573 4,40%
other: overlegzone A73 (art. 14) 28.522 9,98%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 ontwerp 08-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 voorontwerp 24-03-2016 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2010 Cuijk (geconsolideerd) geconsolideerd 22-08-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Cuijk, Heeswijkse Kampen 2014 vastgesteld 16-06-2014 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Buitengebied 2010 vastgesteld 11-12-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 24-05-2019 24-05-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het verplaatsen/oprichten van een vliegeniersmonumentje - Oostermeerweg ongenummerd te Linden 22-05-2019 22-07-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een tuinhuisje met overkapping - Gansakker ongenummerd te Katwijk 20-05-2019 20-07-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het verplaatsen van een vliegeniersmonumentje - Oostermeerweg ongenummerd te Linden 15-05-2019 15-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Bouwverordening gemeente Cuijk 2014 08-05-2019 08-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Oostermeerweg Linden detail
Keersluisweg Katwijk NB detail
Lange Linden Katwijk NB detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox