Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bedrijvenpark Laarakker Noord

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.15bplaarakkernoord
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.1684.15bplaarakkernoord-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 25-09-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 618.785 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijventerrein 563.400 91,05%
- Bedrijventerrein - 1 (art. 3) 42.874 6,93%
- Bedrijventerrein - 2 (art. 4) 520.526 84,12%
Groen 15.386 2,49%
- Groen (art. 5) 15.386 2,49%
Natuur 39.999 6,46%
- Natuur (art. 6) 39.999 6,46%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 33.438 5,40%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 7) 28.227 4,56%
Leiding - Water (art. 8) 5.211 0,84%
Waarde 92.195 14,90%
Waarde - Archeologie 1 (art. 9) 24.443 3,95%
Waarde - Archeologie 4 (art. 10) 15.331 2,48%
Waarde - Archeologie 5 (art. 11) 52.421 8,47%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 55.385 8,95%
geluidzone - industrie (art. 15.1) 55.385 8,95%
Vrijwaringszone 54.931 8,88%
vrijwaringszone - weg - 1 (art. 15.2) 17.608 2,85%
vrijwaringszone - weg - 2 (art. 15.2) 37.323 6,03%
Wetgevingzone 406.323 65,66%
wetgevingzone - afwijkingsgebied (art. 4.3) 406.323 65,66%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 ontwerp 08-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 voorontwerp 24-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijvenpark Laarakker Zuid vastgesteld 20-04-2015 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2010 Cuijk (geconsolideerd) geconsolideerd 22-08-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2010 Randweg Haps vastgesteld 16-06-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 24-05-2019 24-05-2019 detail
evenementenvergunning Gemeente Cuijk – Meerjaren Evenementenvergunning, Meerjaren Drank- en horecaontheffing, Meerjaren Geluidsontheffing – verleend voor Land van Cuijkse Paardendagen, evenemententerrein Haps 22-05-2019 22-07-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een carpoolplaats - De Bengels ongenummerd te Haps 15-05-2019 15-07-2019 detail
overig Gemeente Cuijk – Objectvergunning – verleend voor aannemersbedrijf Jan Oosterhout B.V. voor het plaatsen van een kraan, Margrietstraat te Haps 13-05-2019 13-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Bouwverordening gemeente Cuijk 2014 08-05-2019 08-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Oeffeltseweg Haps detail
Schuttersweg Haps detail
Kokerbijl Haps detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox