Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bedrijvenpark Laarakker Zuid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.15bplaarakkerzuid
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.1684.15bplaarakkerzuid-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 20-04-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 19-05-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 345.246 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 139.581 40,43%
- Agrarisch (art. 3) 139.581 40,43%
Bedrijventerrein 172.080 49,84%
- Bedrijventerrein (art. 4) 172.080 49,84%
Groen 33.626 9,74%
- Groen (art. 5) 33.626 9,74%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 25.843 7,49%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 6) 17.660 5,12%
Leiding - Riool (art. 7) 5.018 1,45%
Leiding - Water (art. 8) 3.165 0,92%
Waarde 178.201 51,62%
Waarde - Archeologie 5 (art. 9) 178.201 51,62%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 173.208 50,17%
geluidzone - industrie (art. 13.1) 173.208 50,17%
Vrijwaringszone 135.470 39,24%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 13.2) 112.107 32,47%
vrijwaringszone - weg - 1 (art. 13.3) 6.983 2,02%
vrijwaringszone - weg - 2 (art. 13.3) 16.380 4,74%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 ontwerp 08-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 voorontwerp 24-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijvenpark Laarakker Zuid vastgesteld 20-04-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Geluidzone Bedrijvenpark Laarakker Zuid vastgesteld 20-04-2015 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2010 Cuijk (geconsolideerd) geconsolideerd 22-08-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 25-05-2019 25-05-2019 detail
evenementenvergunning Gemeente Cuijk – Meerjaren Evenementenvergunning, Meerjaren Drank- en horecaontheffing, Meerjaren Geluidsontheffing – verleend voor Land van Cuijkse Paardendagen, evenemententerrein Haps 22-05-2019 22-07-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een bedrijfspand - Schuttersweg 14b te Haps 20-05-2019 20-07-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een carpoolplaats - De Bengels ongenummerd te Haps 15-05-2019 15-07-2019 detail
overig Gemeente Cuijk – Objectvergunning – verleend voor aannemersbedrijf Jan Oosterhout B.V. voor het plaatsen van een kraan, Margrietstraat te Haps 13-05-2019 13-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.