Camping 't Loo, Hardweg 10

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk Dossier NL.IMRO.1684.17BPcampinghetloo Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.1684.17BPcampinghetloo-VA01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 108.116 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen - Landschappelijke Inpassing (art. 3) 1.580 1,46%

- Recreatie (art. 4) 102.930 95,20%

- Verkeer (art. 5) 3.606 3,34%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 6) 68.793 63,63%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - radar (art. 10.1) 108.116 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Hardweg