Geo- en vastgoeddata op locatie:

Camping 't Loo, Hardweg 10

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.17BPcampinghetloo
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1684.17BPcampinghetloo-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 01-10-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 108.116 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 1.580 1,46%
- Groen - Landschappelijke Inpassing (art. 3) 1.580 1,46%
Recreatie 102.930 95,20%
- Recreatie (art. 4) 102.930 95,20%
Verkeer 3.606 3,34%
- Verkeer (art. 5) 3.606 3,34%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 68.793 63,63%
Waarde - Archeologie (art. 6) 68.793 63,63%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 108.116 100,00%
vrijwaringszone - radar (art. 10.1) 108.116 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Camping 't Loo, Hardweg 10 vastgesteld 01-10-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kraaijenbergse Plassen, Cuijk onherroepelijk 14-05-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kraaijenbergse Plassen - Hardweg 15 onherroepelijk 06-02-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 26-04-2019 26-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit politieambtenaren als toezichthouder APV 03-04-2019 03-06-2019 detail
bestemmingsplan Voorontwerpbestemmingsplan ‘Hardweg 15 Linden, Cuijk’ 26-03-2019 26-05-2019 detail
bestemmingsplan Voorontwerpbestemmingsplan ‘Hardweg 15 Linden, Cuijk’ 26-03-2019 26-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een Sociaal Medsiche indicatie uijk 2019 26-03-2019 26-05-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hardweg Linden detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox