Geo- en vastgoeddata op locatie:

Camping 't Loo, Hardweg 10

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.17BPcampinghetloo
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1684.17BPcampinghetloo-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 01-10-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 108.116 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 1.580 1,46%
- Groen - Landschappelijke Inpassing (art. 3) 1.580 1,46%
Recreatie 102.930 95,20%
- Recreatie (art. 4) 102.930 95,20%
Verkeer 3.606 3,34%
- Verkeer (art. 5) 3.606 3,34%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 68.793 63,63%
Waarde - Archeologie (art. 6) 68.793 63,63%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 108.116 100,00%
vrijwaringszone - radar (art. 10.1) 108.116 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Camping 't Loo, Hardweg 10 vastgesteld 01-10-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kraaijenbergse Plassen, Cuijk onherroepelijk 14-05-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kraaijenbergse Plassen - Hardweg 15 onherroepelijk 06-02-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 16-06-2019 16-06-2019 detail
overig Gemeente Cuijk – Kampeerontheffing – verleend voor zomerkamp van Scouting St. Franciscus Wijchen, Hardweg Linden 11-06-2019 11-08-2019 detail
overig Gemeente Cuijk – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het veranderen van een camping: het vervangen van 2 propaantanks voor 1 grotere op een andere locatie – Hardweg 10 te Linden 13-05-2019 13-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Bouwverordening gemeente Cuijk 2014 08-05-2019 08-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit politieambtenaren als toezichthouder APV 03-04-2019 03-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hardweg Linden detail

Meer weten over adressen?