Kraaijenbergse Plassen, Eindsestraat 22

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.17BPeindsestr22
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1684.17BPeindsestr22-VA01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 01-04-2010
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 13.464 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Natuur 1.862 13,83%
- Natuur (art. 3) 1.862 13,83%
Recreatie 11.602 86,17%
- Recreatie (art. 4) 11.602 86,17%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Kraaijenbergse Plassen, Cuijk detail kaart
Kraaijenbergse Plassen, Eindsestraat 22 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk detail
VASTGESTELD GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 2010, HERZIENING 2016 NAAR AANLEIDING VAN DE TUSSENUITSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE detail
Nadere regels kabels en leidingen gemeente Dalfsen 2016 detail
Beleidsregel artikel 13 b Opiumwet gemeente Cuijk 2019 detail
Beleidsplan armoedebestrijding en schuldpreventie detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Eindsestraat Linden detail

Meer weten over adressen?