Kraaijenbergse Plassen, Waterpark Dommelsvoort

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.17BPwpdommelsvoort
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1684.17BPwpdommelsvoort-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 18-06-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.496.619 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 289.387 19,34%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 3) 289.387 19,34%
Bedrijf 3.404 0,23%
- Bedrijf (art. 4) 3.404 0,23%
Groen 12.059 0,81%
- Groen (art. 5) 12.059 0,81%
Recreatie 704.920 47,10%
- Recreatie (art. 6) 1.216 0,08%
- Recreatie - Uit te werken (art. 11) 703.704 47,02%
Verkeer 115.103 7,69%
- Verkeer (art. 7) 115.103 7,69%
Water 357.294 23,87%
- Water - Waterloop (art. 8) 6.983 0,47%
- Water - Waterpartij (art. 9) 350.310 23,41%
Wonen 14.453 0,97%
- Wonen (art. 10) 14.453 0,97%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 31.993 2,14%
Leiding - Gas (art. 12) 31.993 2,14%
Waarde 89.370 5,97%
Waarde - Archeologie (art. 13) 89.370 5,97%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overig 51.634 3,45%
other: bebouwingsvrije zone A73 (art. 17) 18.090 1,21%
other: overlegzone A73 (art. 17) 33.544 2,24%

Bouwmogelijkheden

dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Recreatie - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 1.496.619 100%
Enkelbestemming Recreatie - Uit te werken 703.704 47,02%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Kraaijenbergse Plassen, Waterpark Dommelsvoort reparatie detail kaart
Kraaijenbergse Plassen, Waterpark Dommelsvoort reparatie detail kaart
Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2010 Cuijk (geconsolideerd) detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk detail
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het vervangen van enkele raamkozijnen - Broekkant 11 Beers NB detail
Beleidsregel artikel 13 b Opiumwet gemeente Cuijk 2019 detail
Beleidsplan armoedebestrijding en schuldpreventie detail
VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE CUIJK 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Rode Voort Beers NB detail
Dommelsvoort Beers NB detail
Hoefseweg Beers NB detail
Kerkeveld Beers NB detail

Meer weten over adressen?