Geo- en vastgoeddata op locatie:

Kraaijenbergse Plassen, Waterpark Dommelsvoort

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.17BPwpdommelsvoort
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1684.17BPwpdommelsvoort-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 18-06-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.496.619 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 289.387 19,34%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 3) 289.387 19,34%
Bedrijf 3.404 0,23%
- Bedrijf (art. 4) 3.404 0,23%
Groen 12.059 0,81%
- Groen (art. 5) 12.059 0,81%
Recreatie 704.920 47,10%
- Recreatie (art. 6) 1.216 0,08%
- Recreatie - Uit te werken (art. 11) 703.704 47,02%
Verkeer 115.103 7,69%
- Verkeer (art. 7) 115.103 7,69%
Water 357.294 23,87%
- Water - Waterloop (art. 8) 6.983 0,47%
- Water - Waterpartij (art. 9) 350.310 23,41%
Wonen 14.453 0,97%
- Wonen (art. 10) 14.453 0,97%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 31.993 2,14%
Leiding - Gas (art. 12) 31.993 2,14%
Waarde 89.370 5,97%
Waarde - Archeologie (art. 13) 89.370 5,97%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overig 51.634 3,45%
other: bebouwingsvrije zone A73 (art. 17) 18.090 1,21%
other: overlegzone A73 (art. 17) 33.544 2,24%

Bouwmogelijkheden

dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Recreatie - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 1.496.619 100%
Enkelbestemming Recreatie - Uit te werken 703.704 47,02%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 ontwerp 08-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 voorontwerp 24-03-2016 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Kraaijenbergse Plassen, Waterpark Dommelsvoort reparatie vastgesteld 14-01-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kraaijenbergse Plassen, Waterpark Dommelsvoort reparatie vastgesteld 14-01-2015 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2010 Cuijk (geconsolideerd) geconsolideerd 22-08-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 19-05-2019 19-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Bouwverordening gemeente Cuijk 2014 08-05-2019 08-07-2019 detail
evenementenvergunning Gemeente Cuijk – Evenementenvergunning, Drank- en horecaontheffing – verleend aan Stichting Oranje comité Beers voor Koningsdag Beers 2019 19-04-2019 19-06-2019 detail
standplaatsvergunning Gemeente Cuijk – Standplaatsvergunning – verleend voor Verzorgingspost Blaren voor Afrika tijdens doorkomst Vierdaagse, Grotestraat Beers 03-04-2019 03-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit politieambtenaren als toezichthouder APV 03-04-2019 03-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Rode Voort Beers NB detail
Dommelsvoort Beers NB detail
Hoefseweg Beers NB detail
Kerkeveld Beers NB detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox