Geo- en vastgoeddata op locatie:

Kraaijenbergse Plassen, Waterpark Dommelsvoort 2e reparatie

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.17BPwpdommelsvrep2
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1684.17BPwpdommelsvrep2-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 12-05-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 41.452 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Kraaijenbergse Plassen, Waterpark Dommelsvoort reparatie vastgesteld 14-01-2015 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Kraaijenbergse Plassen, Waterpark Dommelsvoort reparatie vastgesteld 14-01-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kraaijenbergse Plassen, Waterpark Dommelsvoort 2e reparatie vastgesteld 12-05-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kraaijenbergse Plassen, Waterpark Dommelsvoort vastgesteld 18-06-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Kraaijenbergse Plassen - Hotel Fitland voorontwerp 26-05-2011 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 19-05-2019 19-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Bouwverordening gemeente Cuijk 2014 08-05-2019 08-07-2019 detail
evenementenvergunning Gemeente Cuijk – Evenementenvergunning, Drank- en horecaontheffing – verleend aan Stichting Oranje comité Beers voor Koningsdag Beers 2019 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit politieambtenaren als toezichthouder APV 03-04-2019 03-06-2019 detail
standplaatsvergunning Gemeente Cuijk – Standplaatsvergunning – verleend voor Verzorgingspost Blaren voor Afrika tijdens doorkomst Vierdaagse, Grotestraat Beers 03-04-2019 03-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.