Kraaijenbergse Plassen, Waterpark Dommelsvoort reparatie

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.17BPwpdommelsvrepa
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1684.17BPwpdommelsvrepa-VA02
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 14-01-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 28.197 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 4.573 16,22%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 2) 4.573 16,22%
Bedrijf 3.852 13,66%
- Bedrijf (art. 2) 3.852 13,66%
Gemengd 4.846 17,19%
- Gemengd (art. 3) 4.846 17,19%
Recreatie 12.098 42,90%
- Recreatie - Uit te werken (art. 2) 12.098 42,90%
Verkeer 1.733 6,15%
- Verkeer (art. 2) 1.733 6,15%
Water 1.096 3,89%
- Water - Waterloop (art. 2) 1.096 3,89%

Bouwmogelijkheden

dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Recreatie - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 28.197 100%
Enkelbestemming Recreatie - Uit te werken 12.098 42,90%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Kraaijenbergse Plassen, Waterpark Dommelsvoort reparatie detail kaart
Kraaijenbergse Plassen, Waterpark Dommelsvoort reparatie detail kaart
Kraaijenbergse Plassen, Waterpark Dommelsvoort 2e reparatie detail kaart
Kraaijenbergse Plassen, Waterpark Dommelsvoort detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk detail
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het vervangen van enkele raamkozijnen - Broekkant 11 Beers NB detail
Beleidsregel artikel 13 b Opiumwet gemeente Cuijk 2019 detail
Aanwijzingsbesluit verboden te parkeren anders dan op de rijbaan Kraaijenbergse Plassen detail
Beleidsplan armoedebestrijding en schuldpreventie detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Dommelsvoort Beers NB detail
Hoefseweg Beers NB detail

Meer weten over adressen?