Geo- en vastgoeddata op locatie:

Versterken 150 kV-net Haps-Boxmeer

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.18BP150KVHAPS
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1684.18BP150KVHAPS-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 31-08-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 11-09-2018
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 41.496 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 21.062 50,76%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 21.062 50,76%
Bedrijf 20.434 49,24%
- Bedrijf (art. 4) 20.434 49,24%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 21.648 52,17%
Leiding - Gas (art. 5) 932 2,25%
Leiding - Hoogspanningsverbinding 1 (art. 6) 14.860 35,81%
Leiding - Hoogspanningsverbinding 2 (art. 7) 5.856 14,11%
Waarde 15.840 38,17%
Waarde - Archeologie 5 (art. 8) 15.840 38,17%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 42.916 103,42%
overige zone - boom- en vaste plantenteelt categorie 1 (art. 12) 1.420 3,42%
overige zone - radarverstoringsgebied (art. 12) 41.496 100,00%
Veiligheidszone 9.605 23,15%
veiligheidszone - bevi (art. 12) 9.605 23,15%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 ontwerp 08-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 voorontwerp 24-03-2016 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2010 Cuijk (geconsolideerd) geconsolideerd 22-08-2014 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Buitengebied 2010 vastgesteld 11-12-2013 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Buitengebied 2010 vastgesteld 11-12-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 23-04-2019 23-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit toezichthouder S.J.T. Toonen, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening Rekenkamercommissie Land van Cuijk 2014 15-04-2019 15-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Samenwerkingsovereenkomst Rekenkamercommissie Land van Cuijk 15-04-2019 15-06-2019 detail
verordeningen en reglementen De mandaat-, machtigings- en volmachtregeling Boxmeer 2019 12-04-2019 12-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Rijkevoortseweg Haps detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox