Versterken 150 kV-net Haps-Boxmeer

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.18BP150KVHAPS
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1684.18BP150KVHAPS-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 31-08-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 11-09-2018
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 41.496 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 21.062 50,76%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 21.062 50,76%
Bedrijf 20.434 49,24%
- Bedrijf (art. 4) 20.434 49,24%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 21.648 52,17%
Leiding - Gas (art. 5) 932 2,25%
Leiding - Hoogspanningsverbinding 1 (art. 6) 14.860 35,81%
Leiding - Hoogspanningsverbinding 2 (art. 7) 5.856 14,11%
Waarde 15.840 38,17%
Waarde - Archeologie 5 (art. 8) 15.840 38,17%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 42.916 103,42%
overige zone - boom- en vaste plantenteelt categorie 1 (art. 12) 1.420 3,42%
overige zone - radarverstoringsgebied (art. 12) 41.496 100,00%
Veiligheidszone 9.605 23,15%
veiligheidszone - bevi (art. 12) 9.605 23,15%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2010 Cuijk (geconsolideerd) detail kaart
Buitengebied 2010 detail kaart
Buitengebied 2010 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk detail
Beleidsregel artikel 13 b Opiumwet gemeente Cuijk 2019 detail
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxmeer 2019 detail
Makersregeling gemeente Boxmeer detail
VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE CUIJK 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Rijkevoortseweg Haps detail

Meer weten over adressen?