Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied 2010, Blauwe Steen ong. Beers

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.18BPBlauwesteenong
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1684.18BPBlauwesteenong-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 15-01-2018
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 9.592 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 2.445 25,49%
- Groen (art. 3) 2.445 25,49%
Water 119 1,24%
- Water (art. 4) 119 1,24%
Wonen 7.028 73,27%
- Wonen (art. 5) 7.028 73,27%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 4.370 45,56%
Waarde - Archeologie 5 (art. 6) 4.370 45,56%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 56.265 586,55%
overige zone - accentgebied boom- en vaste plantenteelt (art. 10.3) 9.592 100,00%
overige zone - bebouwingsconcentratie (art. 1) 8.325 86,78%
overige zone - beperkingen veehouderij (art. 1) 9.592 100,00%
overige zone - funnel (art. 10.1) 9.592 100,00%
overige zone - radarverstoringsgebied (art. 10.2) 9.592 100,00%
overige zone - teeltondersteunende kassen toegestaan (art. 1) 9.570 99,77%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 ontwerp 08-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 voorontwerp 24-03-2016 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2010 Cuijk (geconsolideerd) geconsolideerd 22-08-2014 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Buitengebied 2010 vastgesteld 11-12-2013 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Buitengebied 2010 vastgesteld 11-12-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 24-05-2019 24-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Bouwverordening gemeente Cuijk 2014 08-05-2019 08-07-2019 detail
evenementenvergunning Gemeente Cuijk – Evenementenvergunning, Drank- en horecaontheffing – verleend aan Stichting Oranje comité Beers voor Koningsdag Beers 2019 19-04-2019 19-06-2019 detail
standplaatsvergunning Gemeente Cuijk – Standplaatsvergunning – verleend voor Verzorgingspost Blaren voor Afrika tijdens doorkomst Vierdaagse, Grotestraat Beers 03-04-2019 03-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit politieambtenaren als toezichthouder APV 03-04-2019 03-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Blauwe Steen Beers NB detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox