Buitengebied 2010, Blauwe Steen ong. Beers

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.18BPBlauwesteenong
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.1684.18BPBlauwesteenong-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 11-06-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 26-06-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 9.592 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 2.445 25,49%
- Groen (art. 3) 2.445 25,49%
Water 119 1,24%
- Water (art. 4) 119 1,24%
Wonen 7.028 73,27%
- Wonen (art. 5) 7.028 73,27%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 4.370 45,56%
Waarde - Archeologie 5 (art. 6) 4.370 45,56%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 56.265 586,55%
overige zone - accentgebied boom- en vaste plantenteelt (art. 10.3) 9.592 100,00%
overige zone - bebouwingsconcentratie (art. 1) 8.325 86,78%
overige zone - beperkingen veehouderij (art. 1) 9.592 100,00%
overige zone - funnel (art. 10.1) 9.592 100,00%
overige zone - radarverstoringsgebied (art. 10.2) 9.592 100,00%
overige zone - teeltondersteunende kassen toegestaan (art. 1) 9.570 99,77%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2010 Cuijk (geconsolideerd) detail kaart
Buitengebied 2010 detail kaart
Buitengebied 2010 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk detail
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het vervangen van enkele raamkozijnen - Broekkant 11 Beers NB detail
Beleidsregel artikel 13 b Opiumwet gemeente Cuijk 2019 detail
Beleidsplan armoedebestrijding en schuldpreventie detail
Aanwijzingsbesluit verboden te parkeren anders dan op de rijbaan Kraaijenbergse Plassen detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Blauwe Steen Beers NB detail

Meer weten over adressen?