Bestemmingsplan Buitengebied 2010 Randweg Haps

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.18BPRandwegHaps
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.1684.18BPRandwegHaps-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 16-06-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 245.360 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 12.212 4,98%
- Agrarisch (art. 3) 12.212 4,98%
Agrarisch met waarden 11.139 4,54%
- Agrarisch met waarden - Landschaps- en natuurwaarden (art. 4) 10.481 4,27%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 5) 658 0,27%
Bedrijf 60 0,02%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 60 0,02%
Groen 71.637 29,20%
- Groen (art. 7) 71.637 29,20%
Natuur 20.363 8,30%
- Natuur (art. 8) 20.363 8,30%
Verkeer 111.980 45,64%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 9) 111.980 45,64%
Water 17.973 7,33%
- Water (art. 10) 17.973 7,33%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 9.332 3,80%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 11) 7.260 2,96%
Leiding - Riool (art. 12) 1.991 0,81%
Leiding - Water (art. 13) 81 0,03%
Waarde 123.518 50,34%
Waarde - Archeologie 5 (art. 14) 123.518 50,34%
Waterstaat 15.994 6,52%
Waterstaat - Regionaal Waterberginggebied (art. 15) 15.994 6,52%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 52.247 21,29%
geluidzone - industrie (art. 19.2) 52.247 21,29%
Overige zone 62.203 25,35%
overige zone - dassencorridor (art. 19.1) 14.899 6,07%
overige zone - overlegzone A73 (art. 19.5) 3.540 1,44%
overige zone - te verwijderen EHS (art. 19) 1.670 0,68%
overige zone - te verwijderen EVZ (art. 19) 8.736 3,56%
overige zone - toe te voegen EHS (art. 19) 20.363 8,30%
overige zone - zoekgebied evz (art. 19) 6.753 2,75%
overige zone - zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen (art. 19.7) 6.243 2,54%
Vrijwaringszone 247.629 100,92%
vrijwaringszone - bebouwingvrije zone A73 (art. 19.4) 2.269 0,92%
vrijwaringszone - radar - radarverstoringsgebied (art. 19.3) 245.360 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Bedrijvenpark Laarakker Zuid detail kaart
Geluidzone Bedrijvenpark Laarakker Zuid detail kaart
Buitengebied, Haps, Zoetsmeerweg omg. nr. 4 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk detail
Nadere Regels mantelzorgwaardering 2019 detail
Nota Parkeernormen auto en fiets Gemeente Cuijk detail
Parkeernota Gemeente Cuijk 2016-2023 detail
Beveiligingsplan Suwinet detail

Vergunningen in de gaten houden?