Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Buitengebied 2010 Randweg Haps

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.18BPRandwegHaps
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.1684.18BPRandwegHaps-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 16-06-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 245.360 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 12.212 4,98%
- Agrarisch (art. 3) 12.212 4,98%
Agrarisch met waarden 11.139 4,54%
- Agrarisch met waarden - Landschaps- en natuurwaarden (art. 4) 10.481 4,27%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 5) 658 0,27%
Bedrijf 60 0,02%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 60 0,02%
Groen 71.637 29,20%
- Groen (art. 7) 71.637 29,20%
Natuur 20.363 8,30%
- Natuur (art. 8) 20.363 8,30%
Verkeer 111.980 45,64%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 9) 111.980 45,64%
Water 17.973 7,33%
- Water (art. 10) 17.973 7,33%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 9.332 3,80%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 11) 7.260 2,96%
Leiding - Riool (art. 12) 1.991 0,81%
Leiding - Water (art. 13) 81 0,03%
Waarde 123.518 50,34%
Waarde - Archeologie 5 (art. 14) 123.518 50,34%
Waterstaat 15.994 6,52%
Waterstaat - Regionaal Waterberginggebied (art. 15) 15.994 6,52%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 52.247 21,29%
geluidzone - industrie (art. 19.2) 52.247 21,29%
Overige zone 62.203 25,35%
overige zone - dassencorridor (art. 19.1) 14.899 6,07%
overige zone - overlegzone A73 (art. 19.5) 3.540 1,44%
overige zone - te verwijderen EHS (art. 19) 1.670 0,68%
overige zone - te verwijderen EVZ (art. 19) 8.736 3,56%
overige zone - toe te voegen EHS (art. 19) 20.363 8,30%
overige zone - zoekgebied evz (art. 19) 6.753 2,75%
overige zone - zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen (art. 19.7) 6.243 2,54%
Vrijwaringszone 247.629 100,92%
vrijwaringszone - bebouwingvrije zone A73 (art. 19.4) 2.269 0,92%
vrijwaringszone - radar - radarverstoringsgebied (art. 19.3) 245.360 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 ontwerp 08-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 voorontwerp 24-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijvenpark Laarakker Zuid vastgesteld 20-04-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Geluidzone Bedrijvenpark Laarakker Zuid vastgesteld 20-04-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, Haps, Zoetsmeerweg omg. nr. 4 vastgesteld 22-09-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 25-04-2019 25-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit politieambtenaren als toezichthouder APV 03-04-2019 03-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een Sociaal Medsiche indicatie uijk 2019 26-03-2019 26-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Gedragscode raads- en commissieleden gemeente Cuijk 2018 22-03-2019 22-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening Rekenkamercommissie Land van Cuijk 2014 15-03-2019 15-05-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.