Buitengebied 2010, Drogesestraat 10

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.18BPWdrogesestr10
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.1684.18BPWdrogesestr10-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 24-05-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 28-06-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 13.367 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 13.367 100,00%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 2) 13.367 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 13.367 100,00%
Waarde - Archeologie 5 (art. 2) 13.367 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 13.367 100,00%
geluidzone - lawaaisporten (art. 2) 13.367 100,00%
Overige zone 53.467 400,00%
overige zone - boom- en vaste plantenteelt categorie 2 (art. 2) 13.367 100,00%
overige zone - dassencorridor (art. 2) 13.367 100,00%
overige zone - funnel (art. 2) 13.367 100,00%
overige zone - radarverstoringsgebied (art. 2) 13.367 100,00%
Reconstructiewetzone 13.367 100,00%
reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 2) 13.367 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Buitengebied 2010, Drogesestraat 10 detail kaart
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2010 Cuijk (geconsolideerd) detail kaart
Buitengebied 2010 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk detail
KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, TenneT TSO BV, Louwerenberg in de gemeente Cuijk (groen-ID 26295), Z/094082 detail
Nadere Regels mantelzorgwaardering 2019 detail
Gemeente Cuijk – Melding Evenement – verleend voor buurtfeest op 21 september 2019 Burgemeester van de Mortelstraat Cuijk detail
Parkeernota Gemeente Cuijk 2016-2023 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Drogesestraat Sint Agatha detail

Meer weten over adressen?