Buitengebied 2010, wijziging Hapseweg 21

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.18BPWhapseweg21
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1684.18BPWhapseweg21-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 17-09-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 11.212 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 11.212 100,00%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 2) 11.212 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 11.212 100,00%
Waarde - Archeologie - 5 (art. 2) 11.212 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overig 44.848 400,00%
other: boom- en vaste plantenteelt categorie 2 (art. 2) 11.212 100,00%
other: dassencorridor (art. 2) 11.212 100,00%
other: funnel (art. 2) 11.212 100,00%
other: radarverstoringsgebied (art. 2) 11.212 100,00%
Reconstructiewetzone 11.212 100,00%
reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 2) 11.212 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2010 Cuijk (geconsolideerd) detail kaart
Buitengebied 2010 detail kaart
Buitengebied 2010 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk detail
KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, TenneT TSO BV, Louwerenberg in de gemeente Cuijk (groen-ID 26295), Z/094082 detail
Nadere Regels mantelzorgwaardering 2019 detail
Gemeente Cuijk – Melding Evenement – verleend voor buurtfeest op 21 september 2019 Burgemeester van de Mortelstraat Cuijk detail
Parkeernota Gemeente Cuijk 2016-2023 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hapseweg Cuijk detail

Meer weten over adressen?