7.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied 2010 heeft op 19-09-2011 de status vastgesteld gekregen door Cuijk.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Cuijk
Dossier
NL.IMRO.1684.18BPbuitengeb2010
Dossierstatus
geheel in werking
Identificatie
NL.IMRO.1684.18BPbuitengeb2010-VA01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 38.470.605 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 3.690.719 9,59%

- Agrarisch met waarden - Landschaps- en natuurwaarden (art. 5) 8.818.232 22,92%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 4) 17.444.231 45,34%

- Bedrijf (art. 6) 431.825 1,12%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 966 0,00%

- Bos (art. 8) 2.455.779 6,38%

- Cultuur en ontspanning (art. 9) 2.305 0,01%

- Detailhandel (art. 10) 8.987 0,02%

- Gemengd (art. 11) 109.619 0,28%

- Groen (art. 12) 54.468 0,14%

- Horeca (art. 13) 13.531 0,04%

- Maatschappelijk (art. 14) 83.838 0,22%

- Natuur (art. 15) 1.165.283 3,03%

- Recreatie (art. 16) 156.573 0,41%

- Sport (art. 17) 237.833 0,62%

- Verkeer - Railverkeer (art. 18) 47.131 0,12%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 19) 1.104.072 2,87%

- Water (art. 20) 359.165 0,93%
- Water - Natuurwaarden (art. 21) 638.810 1,66%
- Water - Vaarweg (art. 22) 821.631 2,14%

- Wonen (art. 23) 822.648 2,14%
- Wonen - Woonwagens (art. 24) 2.475 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 25) 68.773 0,18%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 26) 710.224 1,85%
- Leiding - Riool (art. 27) 135.809 0,35%

- Waarde - Archeologie 4 (art. 28) 64.370 0,17%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 29) 23.444.423 60,94%

- Waterstaat - Regionaal waterbergingsgebied (art. 30) 571.050 1,48%
- Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 31) 3.208.077 8,34%
- Waterstaat - Waterkering (art. 32) 1.151.350 2,99%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 36) 1.761.628 4,58%
- geluidzone - lawaaisporten (art. 36) 1.606.033 4,17%
- geluidzone - vliegveld (art. 36) 87.999 0,23%

- other: accentgebied boom- en vaste plantenteelt (art. 36) 15.752.590 40,95%
- other: bebouwingsconcentratie (art. 2) 4.837.369 12,57%
- other: bebouwingsvrije zone a73 (art. 36) 785.816 2,04%
- other: boom- en vaste plantenteelt categorie 1 (art. 36) 9.326.752 24,24%
- other: boom- en vaste plantenteelt categorie 2 (art. 36) 21.627.875 56,22%
- other: dassencorridor (art. 36) 23.377.665 60,77%
- other: ecologische hoofdstructuur (ehs) (art. Diverse) 7.283.571 18,93%
- other: funnel (art. 36) 17.475.387 45,43%
- other: groenblauwe mantel (art. Diverse) 8.236.065 21,41%
- other: overlegzone a73 (art. 36) 6.725.255 17,48%
- other: radarverstoringsgebied (art. 36) 38.470.615 100,00%
- other: teeltondersteundende kassen toegestaan (art. Diverse) 7.196.976 18,71%
- other: zoekgebied - evz (art. 36) 1.561.303 4,06%
- other: zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen (art. 36) 2.319.232 6,03%
- other: zonering natura2000-gebied (art. Diverse) 956.766 2,49%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. Diverse) 21.850.177 56,80%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. Diverse) 1.587.002 4,13%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. Diverse) 14.725.915 38,28%

- veiligheidszone - bevi (art. 36) 699.487 1,82%
- veiligheidszone - lpg (art. 36) 209.975 0,55%

- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 38) 12.555 0,03%