Buitengebied 2010, Herziening 2016

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.18BPbuitengeb2016
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1684.18BPbuitengeb2016-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 03-04-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 09-05-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 38.024.378 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 236.474 0,62%
- Agrarisch (art. 3) 236.474 0,62%
Agrarisch met waarden 1.377.838 3,62%
- Agrarisch met waarden - Landschaps- en Natuurwaarden (art. 5) 573.305 1,51%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 4) 804.533 2,12%
Bedrijf 69.759 0,18%
- Bedrijf (art. 6) 69.759 0,18%
Bos 97 0,00%
- Bos (art. 8) 97 0,00%
Cultuur en ontspanning 2.305 0,01%
- Cultuur en ontspanning (art. 9) 2.305 0,01%
Gemengd 22.107 0,06%
- Gemengd (art. 11) 22.107 0,06%
Groen 5.006 0,01%
- Groen (art. 12) 5.006 0,01%
Maatschappelijk 5.008 0,01%
- Maatschappelijk (art. 14) 5.008 0,01%
Natuur 400.855 1,05%
- Natuur (art. 15) 400.855 1,05%
Recreatie 53.155 0,14%
- Recreatie (art. 16) 53.155 0,14%
Sport 15.303 0,04%
- Sport (art. 17) 15.303 0,04%
Verkeer 1.016 0,00%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 19) 1.016 0,00%
Wonen 832.744 2,19%
- Wonen (art. 23) 832.744 2,19%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 888.831 2,34%
Leiding - Gas (art. 25) 66.917 0,18%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 26) 696.176 1,83%
Leiding - Riool (art. 27) 125.737 0,33%
Waarde 24.031.955 63,20%
Waarde - Archeologie 4 (art. 28) 89.227 0,23%
Waarde - Archeologie 5 (art. 29) 23.496.124 61,79%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 30) 446.604 1,17%
Waterstaat 4.899.473 12,89%
Waterstaat - Regionaal waterbergingsgebied (art. 31) 557.969 1,47%
Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 32) 3.194.340 8,40%
Waterstaat - Waterkering (art. 33) 1.147.164 3,02%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 2.523.935 6,64%
geluidzone - industrie (art. 37.3) 854.885 2,25%
geluidzone - lawaaisporten (art. 37.5) 1.581.051 4,16%
geluidzone - vliegveld (art. 37.4) 87.999 0,23%
Overige zone 215.460.918 566,64%
overige zone - accentgebied boom- en vaste plantenteelt (art. 37.15) 15.321.326 40,29%
overige zone - bebouwingsconcentratie (art. 2) 2.398.810 6,31%
overige zone - bebouwingsvrije zone A73 (art. 37.9) 773.958 2,04%
overige zone - beperkingen veehouderij (art. 2) 21.460.851 56,44%
overige zone - boom- en vaste plantenteelt categorie 1 (art. 37.11) 9.279.672 24,40%
overige zone - boom- en vasteplantenteelt categorie 2 vervallen (art. 37.16) 21.921.625 57,65%
overige zone - dassencorridor (art. 37.1) 11.487.979 30,21%
overige zone - ecologische hoofdstructuur (art. 2) 7.743.135 20,36%
overige zone - ecologische hoofdstructuur vervallen (art. 37.16.2) 4.243.002 11,16%
overige zone - funnel (art. 37.2) 17.110.588 45,00%
overige zone - groenblauwe mantel (art. 2) 8.030.440 21,12%
overige zone - hoogstamfruitboomgaard (art. 2) 3.017 0,01%
overige zone - overlegzone A73 vervallen (art. 37.16.6) 6.666.378 17,53%
overige zone - radarverstoringsgebied (art. 37.6) 78.747.525 207,10%
overige zone - teelondersteunende kassen toegestaan (art. 2) 6.918.985 18,20%
overige zone - zoekgebied - evz (art. 37.13) 1.551.424 4,08%
overige zone - zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen (art. 37.14) 845.186 2,22%
overige zone - zonering natura2000-gebied (art. 5) 957.016 2,52%
Reconstructiewetzone 37.387.179 98,32%
reconstructiewetzone - extensiveringsgebied vervallen (art. 37.16.1) 21.432.251 56,36%
reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied vervallen (art. 37.16.1) 1.378.065 3,62%
reconstructiewetzone - verwevingsgebied vervallen (art. 37.16.1) 14.576.863 38,34%
Veiligheidszone 885.752 2,33%
veiligheidszone - bevi (art. 37.7) 694.248 1,83%
veiligheidszone - lpg (art. 37.8) 48.777 0,13%
veiligheidszone - lpg vervallen (art. 37.16.3) 142.727 0,38%
Wetgevingzone 12.555 0,03%
wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 39) 12.555 0,03%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Buitengebied Mill en Sint Hubert, Herziening 2016 detail kaart
Fietsbrug Cuijk Mook detail kaart
Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Sint Anthonis detail kaart
Bestemmingsplan Vianen, Franssenstraat 32 en 32 a detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk detail
Nadere Regels mantelzorgwaardering 2019 detail
Parkeernota Gemeente Cuijk 2016-2023 detail
Nota Parkeernormen auto en fiets Gemeente Cuijk detail
Beveiligingsplan Suwinet detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Tongelaar Mill detail
Millseweg Beers NB detail
Molenstraat Beers NB detail
Odiliadijk Sint Agatha detail
Oeffeltseweg Haps detail
Omloper Vianen NB detail
Overhage Cuijk detail
Provincialeweg Beers NB detail
Putselaarstraat Haps detail
Rijkevoortseweg Haps detail

Meer weten over adressen?