Cuijkseweg ong. te Haps

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.18BPcuijkseweghaps
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.1684.18BPcuijkseweghaps-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 01-02-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 13-06-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 5.317 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 4.301 80,91%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 3) 4.301 80,91%
Wonen 1.015 19,09%
- Wonen (art. 4) 1.015 19,09%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 3.175 59,72%
Waarde - Archeologie 5 (art. 5) 3.175 59,72%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 1.114 20,96%
geluidzone - industrie (art. 9.2) 1.114 20,96%
Overige zone 17.141 322,41%
overige zone - accentgebied boom- en vaste plantenteelt (art. 9.7) 5.317 100,00%
overige zone - bebouwingsconcentratie (art. 3.5.1) 3.639 68,45%
overige zone - boom- en vaste plantenteelt categorie 1 (art. 9.4) 1.514 28,48%
overige zone - radarverstoringsgebied (art. 9.3) 5.317 100,00%
overige zone - teeltondersteunende kassen toegestaan (art. 9.7) 197 3,70%
overige zone - zoekgebied-EVZ (art. 9.5) 579 10,89%
overige zone - zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen (art. 9.6) 579 10,89%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2010 Cuijk (geconsolideerd) detail kaart
Buitengebied 2010 detail kaart
Buitengebied 2010 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk detail
Beleidsregel artikel 13 b Opiumwet gemeente Cuijk 2019 detail
Aanwijzingsbesluit verboden te parkeren anders dan op de rijbaan Kraaijenbergse Plassen detail
Beleidsplan armoedebestrijding en schuldpreventie detail
VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE CUIJK 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Cuijkseweg Haps detail

Meer weten over adressen?