Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied 2010, Snelfietsroute Cuijk - Mook

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.18BPsnelfietsroute
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1684.18BPsnelfietsroute-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 06-06-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 21-06-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 25.018 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 294 1,18%
- Groen (art. 3) 294 1,18%
Verkeer 24.724 98,82%
- Verkeer - Langzaam Verkeer (art. 4) 24.724 98,82%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 57 0,23%
Leiding - Riool (art. 5) 57 0,23%
Waarde 20.429 81,66%
Waarde - Archeologie 5 (art. 6) 20.429 81,66%
Waterstaat 9.544 38,15%
Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 7) 8.781 35,10%
Waterstaat - Waterkering (art. 8) 763 3,05%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 20.434 81,68%
geluidzone - industrie (art. 11.1) 20.434 81,68%
Overige zone 4.101 16,39%
overige zone - groenblauwe mantel (art. 11.3) 4.101 16,39%
Vrijwaringszone 34.291 137,06%
vrijwaringszone - dijk (art. 11.4) 3.418 13,66%
vrijwaringszone - radar (art. 11.2) 25.018 100,00%
vrijwaringszone - vaarweg (art. 11.5) 5.855 23,40%
Wetgevingzone 4.612 18,43%
wetgevingzone - ecologische hoofdstructuur (art. 11.6) 4.612 18,43%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 ontwerp 08-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Fietsbrug Cuijk Mook vastgesteld 14-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Snelfietsroute Cuijk - Mook vastgesteld 06-06-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Buitengebied 2010, Snelfietsroute Cuijk - Mook, Cuijk vastgesteld 12-04-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 voorontwerp 24-03-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
aankondiging Ontheffing geluid 22-04-2019 22-04-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 22-04-2019 22-04-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een winkel naar woonhuis - Mariagaarde 17 te Katwijk NB 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Toekomstige samenwerking binnen het doelgroepenvervoer 17-04-2019 17-06-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het verbouwen van een winkel naar woonhuis - Mariagaarde 17 te Katwijk NB 10-04-2019 10-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.