Buitengebied 2010, Snelfietsroute Cuijk - Mook

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.18BPsnelfietsroute
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1684.18BPsnelfietsroute-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 06-06-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 21-06-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 25.018 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 294 1,18%
- Groen (art. 3) 294 1,18%
Verkeer 24.724 98,82%
- Verkeer - Langzaam Verkeer (art. 4) 24.724 98,82%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 57 0,23%
Leiding - Riool (art. 5) 57 0,23%
Waarde 20.429 81,66%
Waarde - Archeologie 5 (art. 6) 20.429 81,66%
Waterstaat 9.544 38,15%
Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 7) 8.781 35,10%
Waterstaat - Waterkering (art. 8) 763 3,05%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 20.434 81,68%
geluidzone - industrie (art. 11.1) 20.434 81,68%
Overige zone 4.101 16,39%
overige zone - groenblauwe mantel (art. 11.3) 4.101 16,39%
Vrijwaringszone 34.291 137,06%
vrijwaringszone - dijk (art. 11.4) 3.418 13,66%
vrijwaringszone - radar (art. 11.2) 25.018 100,00%
vrijwaringszone - vaarweg (art. 11.5) 5.855 23,40%
Wetgevingzone 4.612 18,43%
wetgevingzone - ecologische hoofdstructuur (art. 11.6) 4.612 18,43%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Fietsbrug Cuijk Mook detail kaart
Buitengebied 2010, Snelfietsroute Cuijk - Mook detail kaart
Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Buitengebied 2010, Snelfietsroute Cuijk - Mook, Cuijk detail kaart
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Ontheffing geluid detail
Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk detail
VASTGESTELD GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 2010, HERZIENING 2016 NAAR AANLEIDING VAN DE TUSSENUITSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE detail
Nadere regels kabels en leidingen gemeente Dalfsen 2016 detail
Beleidsregel artikel 13 b Opiumwet gemeente Cuijk 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?