Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied, Haps, Zoetsmeerweg omg. nr. 4

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.18BPzoetsmeerw2rvr
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1684.18BPzoetsmeerw2rvr-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 22-09-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 5.939 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 5.939 100,00%
- Wonen (art. 3) 5.939 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 624 10,50%
Waarde - Archeologie 5 (art. 4) 624 10,50%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 5.939 100,00%
vrijwaringszone - radar (art. 8.1) 5.939 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 ontwerp 08-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 voorontwerp 24-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, Haps, Zoetsmeerweg omg. nr. 4 vastgesteld 22-09-2014 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2010 Cuijk (geconsolideerd) geconsolideerd 22-08-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2010 Randweg Haps vastgesteld 16-06-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 26-04-2019 26-04-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het herbouwen van een garage - Putselaarstraat 6 te Haps 03-04-2019 03-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit politieambtenaren als toezichthouder APV 03-04-2019 03-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een Sociaal Medsiche indicatie uijk 2019 26-03-2019 26-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Gedragscode raads- en commissieleden gemeente Cuijk 2018 22-03-2019 22-05-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Putselaarstraat Haps detail
Zoetsmeerweg Haps detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox