Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied, Berkenkamp tegenover 53 te Vianen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.BPBuViBerkenkto53
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1684.BPBuViBerkenkto53-VO01
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 21-08-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 11-09-2018
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.791 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 1.473 52,79%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 3) 1.473 52,79%
Verkeer 266 9,55%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 4) 266 9,55%
Wonen 1.051 37,66%
- Wonen (art. 5) 1.051 37,66%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 116 4,16%
Waarde - Archeologie 5 (art. 6) 116 4,16%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 16.745 600,00%
overige zone - accentgebied boom- en vaste plantenteelt (art. 10.3) 2.791 100,00%
overige zone - bebouwingsconcentratie (art. 1.12) 2.791 100,00%
overige zone - beperkingen veehouderij (art. 1) 2.791 100,00%
overige zone - funnel (art. 10.1) 2.791 100,00%
overige zone - radarverstoringsgebied (art. 10.2) 2.791 100,00%
overige zone - teeltondersteunende kassen toegestaan (art. 1) 2.791 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 ontwerp 08-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 voorontwerp 24-03-2016 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2010 Cuijk (geconsolideerd) geconsolideerd 22-08-2014 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Buitengebied 2010 vastgesteld 11-12-2013 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Buitengebied 2010 vastgesteld 11-12-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 26-04-2019 26-04-2019 detail
evenementenvergunning Gemeente Cuijk – Evenementenvergunning, Drank- en horecaontheffing – verleend aan Stichting Oranje comité Beers voor Koningsdag Beers 2019 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit politieambtenaren als toezichthouder APV 03-04-2019 03-06-2019 detail
standplaatsvergunning Gemeente Cuijk – Standplaatsvergunning – verleend voor Verzorgingspost Blaren voor Afrika tijdens doorkomst Vierdaagse, Grotestraat Beers 03-04-2019 03-06-2019 detail
overig Gemeente Cuijk – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het veranderen van een dienstverlenend bedrijf voor akker- en/of tuinbouw en landschapsverzorging – Akkerweg 23 te Vianen NB 01-04-2019 01-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.