Buitengebied, Berkenkamp tegenover 53 te Vianen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.BPBuViBerkenkto53
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1684.BPBuViBerkenkto53-VO01
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 21-08-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 11-09-2018
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.791 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 1.473 52,79%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 3) 1.473 52,79%
Verkeer 266 9,55%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 4) 266 9,55%
Wonen 1.051 37,66%
- Wonen (art. 5) 1.051 37,66%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 116 4,16%
Waarde - Archeologie 5 (art. 6) 116 4,16%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 16.745 600,00%
overige zone - accentgebied boom- en vaste plantenteelt (art. 10.3) 2.791 100,00%
overige zone - bebouwingsconcentratie (art. 1.12) 2.791 100,00%
overige zone - beperkingen veehouderij (art. 1) 2.791 100,00%
overige zone - funnel (art. 10.1) 2.791 100,00%
overige zone - radarverstoringsgebied (art. 10.2) 2.791 100,00%
overige zone - teeltondersteunende kassen toegestaan (art. 1) 2.791 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2010 Cuijk (geconsolideerd) detail kaart
Buitengebied 2010 detail kaart
Buitengebied 2010 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk detail
Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het vervangen van enkele raamkozijnen - Broekkant 11 te Beers NB detail
Nadere Regels mantelzorgwaardering 2019 detail
Parkeernota Gemeente Cuijk 2016-2023 detail
Nota Parkeernormen auto en fiets Gemeente Cuijk detail

Vergunningen in de gaten houden?