Cuijk, Padbroek, Harlekijn

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.BPCUHarlekijn
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1684.BPCUHarlekijn-VO01
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 18-01-2019
Officiële bekendmaking staatscourant 29-01-2019
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 5.857 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 2.247 38,37%
- Groen (art. 3) 2.247 38,37%
Verkeer 1.510 25,79%
- Verkeer (art. 4) 1.510 25,79%
Wonen 2.100 35,85%
- Wonen (art. 5) 2.100 35,85%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 5.857 100,00%
overige zone - funnel (art. 10.2) 5.857 100,00%
Vrijwaringszone 5.857 100,00%
vrijwaringszone - radar (art. 10.1) 5.857 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Op deze locatie is geen digitaal plan aanwezig. Planviewer toont alleen ruimtelijke plannen geplubliceerd na 1 januari 2010. Neem contact op met de gemeente over deze locatie.

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk detail
KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, TenneT TSO BV, Louwerenberg in de gemeente Cuijk (groen-ID 26295), Z/094082 detail
Nadere Regels mantelzorgwaardering 2019 detail
Gemeente Cuijk – Melding Evenement – verleend voor buurtfeest op 21 september 2019 Burgemeester van de Mortelstraat Cuijk detail
Nota Parkeernormen auto en fiets Gemeente Cuijk detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hermelijnkwartier Cuijk detail

Meer weten over adressen?