Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied 2010, Waltersbos - Hertraksestraat

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.BPWalterHertrak
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.1684.BPWalterHertrak-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 04-04-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 28-06-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 51.417 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 27.920 54,30%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 3) 27.920 54,30%
Groen 1.643 3,19%
- Groen (art. 4) 1.643 3,19%
Natuur 18.683 36,34%
- Natuur (art. 5) 18.683 36,34%
Wonen 3.172 6,17%
- Wonen (art. 6) 3.172 6,17%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 2.066 4,02%
Leiding - Gas (art. 7) 1.855 3,61%
Leiding - Riool (art. 8) 211 0,41%
Waarde 24.486 47,62%
Waarde - Archeologie 5 (art. 9) 24.486 47,62%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 24.970 48,56%
geluidzone - lawaaisporten (art. 13) 24.970 48,56%
Overige zone 179.438 348,98%
overige zone - accentgebied boom- en vaste plantteelt (art. 13) 40.606 78,97%
overige zone - bebouwingsconcentratie (art. 3) 6.111 11,88%
overige zone - boom- en vaste plantteelt categorie 1 (art. 13) 1.337 2,60%
overige zone - boom- en vaste plantteelt categorie 2 (art. 13) 30.888 60,07%
overige zone - dassencorridor (art. 13) 31.080 60,45%
overige zone - ecologische hoofdstructuur (EHS) (art. 15) 1.337 2,60%
overige zone - funnel (art. 13) 9.158 17,81%
overige zone - groenblauwe mantel (art. 3) 9.158 17,81%
overige zone - radarverstoringsgebied (art. 13) 49.764 96,78%
Reconstructiewetzone 49.764 96,78%
reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 3) 9.158 17,81%
reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 3) 40.606 78,97%
Veiligheidszone 5.257 10,22%
veiligheidszone - bevi (art. 13) 5.257 10,22%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 ontwerp 08-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Waltersbos - Hertraksestraat vastgesteld 04-04-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 voorontwerp 24-03-2016 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2010 Cuijk (geconsolideerd) geconsolideerd 22-08-2014 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Buitengebied 2010 vastgesteld 11-12-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 19-05-2019 19-05-2019 detail
overig Gemeente Cuijk – Melding “Kuuks Akkoord 2” – perceel sectie S nummers 489, 536, 484, 199, 200, 443 16-05-2019 16-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Bouwverordening gemeente Cuijk 2014 08-05-2019 08-07-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het ophogen van de grond van een perceel - Odiliadijk ongenummerd te Sint Agatha 25-04-2019 25-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit politieambtenaren als toezichthouder APV 03-04-2019 03-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hertraksestraat Sint Agatha detail
Waltersbos Sint Agatha detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox