7.8
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied 2010, Waltersbos - Hertraksestraat heeft op 04-04-2016 de status vastgesteld gekregen door Cuijk.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Cuijk
Dossier
NL.IMRO.1684.BPWalterHertrak
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1684.BPWalterHertrak-VA01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 51.417 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 3) 27.920 54,30%

- Groen (art. 4) 1.643 3,19%

- Natuur (art. 5) 18.683 36,34%

- Wonen (art. 6) 3.172 6,17%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 7) 1.855 3,61%
- Leiding - Riool (art. 8) 211 0,41%

- Waarde - Archeologie 5 (art. 9) 24.486 47,62%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - lawaaisporten (art. 13) 24.970 48,56%

- overige zone - accentgebied boom- en vaste plantteelt (art. 13) 40.606 78,97%
- overige zone - bebouwingsconcentratie (art. 3) 6.111 11,88%
- overige zone - boom- en vaste plantteelt categorie 1 (art. 13) 1.337 2,60%
- overige zone - boom- en vaste plantteelt categorie 2 (art. 13) 30.888 60,07%
- overige zone - dassencorridor (art. 13) 31.080 60,45%
- overige zone - ecologische hoofdstructuur (EHS) (art. 15) 1.337 2,60%
- overige zone - funnel (art. 13) 9.158 17,81%
- overige zone - groenblauwe mantel (art. 3) 9.158 17,81%
- overige zone - radarverstoringsgebied (art. 13) 49.764 96,78%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 3) 9.158 17,81%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 3) 40.606 78,97%

- veiligheidszone - bevi (art. 13) 5.257 10,22%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Hertraksestraat
Waltersbos