Buitengebied 2010, Waltersbos - Hertraksestraat

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.BPWalterHertrak
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.1684.BPWalterHertrak-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 04-04-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 28-06-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 51.417 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 27.920 54,30%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 3) 27.920 54,30%
Groen 1.643 3,19%
- Groen (art. 4) 1.643 3,19%
Natuur 18.683 36,34%
- Natuur (art. 5) 18.683 36,34%
Wonen 3.172 6,17%
- Wonen (art. 6) 3.172 6,17%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 2.066 4,02%
Leiding - Gas (art. 7) 1.855 3,61%
Leiding - Riool (art. 8) 211 0,41%
Waarde 24.486 47,62%
Waarde - Archeologie 5 (art. 9) 24.486 47,62%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 24.970 48,56%
geluidzone - lawaaisporten (art. 13) 24.970 48,56%
Overige zone 179.438 348,98%
overige zone - accentgebied boom- en vaste plantteelt (art. 13) 40.606 78,97%
overige zone - bebouwingsconcentratie (art. 3) 6.111 11,88%
overige zone - boom- en vaste plantteelt categorie 1 (art. 13) 1.337 2,60%
overige zone - boom- en vaste plantteelt categorie 2 (art. 13) 30.888 60,07%
overige zone - dassencorridor (art. 13) 31.080 60,45%
overige zone - ecologische hoofdstructuur (EHS) (art. 15) 1.337 2,60%
overige zone - funnel (art. 13) 9.158 17,81%
overige zone - groenblauwe mantel (art. 3) 9.158 17,81%
overige zone - radarverstoringsgebied (art. 13) 49.764 96,78%
Reconstructiewetzone 49.764 96,78%
reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 3) 9.158 17,81%
reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 3) 40.606 78,97%
Veiligheidszone 5.257 10,22%
veiligheidszone - bevi (art. 13) 5.257 10,22%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Buitengebied 2010, Waltersbos - Hertraksestraat detail kaart
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2010 Cuijk (geconsolideerd) detail kaart
Buitengebied 2010 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk detail
Beleidsregel artikel 13 b Opiumwet gemeente Cuijk 2019 detail
Aanwijzingsbesluit verboden te parkeren anders dan op de rijbaan Kraaijenbergse Plassen detail
Beleidsplan armoedebestrijding en schuldpreventie detail
VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE CUIJK 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hertraksestraat Sint Agatha detail
Waltersbos Sint Agatha detail

Meer weten over adressen?