Buitengebied 2010, regionale waterberging

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.BPWaterberging
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1684.BPWaterberging-VO01
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 20-06-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 19-06-2018
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 633.134 100%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waterstaat 90.634 14,32%
Waterstaat - Regionaal waterbergingsgebied (art. 3) 90.634 14,32%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 542.500 85,68%
overige zone - op te heffen waterbergingsgebied (art. 4) 542.500 85,68%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Buitengebied Mill en Sint Hubert, Herziening 2016 detail kaart
Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Sint Anthonis detail kaart
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Sint Anthonis detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Beschikking ingevolge artikel 39c Wbb Langenboomseweg 64 te Mill detail
Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk detail
VASTGESTELD GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 2010, HERZIENING 2016 NAAR AANLEIDING VAN DE TUSSENUITSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE detail
Nadere regels kabels en leidingen gemeente Dalfsen 2016 detail
Beleidsregel artikel 13b Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?