7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 heeft op 08-09-2016 de status ontwerp gekregen door Cuijk.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Cuijk
Dossier
NL.IMRO.1684.BPbuitengeb2016
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1684.BPbuitengeb2016-ON01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 38.029.643 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 241.304 0,63%

- Agrarisch met waarden - Landschaps- en Natuurwaarden (art. 5) 556.781 1,46%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 4) 805.638 2,12%

- Bedrijf (art. 6) 61.478 0,16%

- Cultuur en ontspanning (art. 9) 2.305 0,01%

- Gemengd (art. 11) 19.503 0,05%

- Maatschappelijk (art. 14) 4.989 0,01%

- Natuur (art. 15) 444.616 1,17%

- Recreatie (art. 16) 53.155 0,14%

- Sport (art. 17) 15.303 0,04%

- Verkeer - Wegverkeer (art. 19) 1.016 0,00%

- Wonen (art. 23) 827.565 2,18%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 25) 66.917 0,18%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 26) 696.178 1,83%
- Leiding - Riool (art. 27) 125.008 0,33%

- Waarde - Archeologie 4 (art. 28) 64.370 0,17%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 29) 23.499.641 61,79%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 30) 446.576 1,17%

- Waterstaat - Regionaal waterbergingsgebied (art. 31) 557.952 1,47%
- Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 32) 3.194.351 8,40%
- Waterstaat - Waterkering (art. 33) 1.147.169 3,02%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 37.3) 617.695 1,62%
- geluidzone - lawaaisporten (art. 37.5) 1.580.288 4,16%
- geluidzone - vliegveld (art. 37.4) 87.999 0,23%

- overige zone - accentgebied boom- en vaste plantenteelt (art. 37.15) 15.326.638 40,30%
- overige zone - bebouwingsconcentratie (art. 2) 2.402.682 6,32%
- overige zone - bebouwingsvrije zone A73 (art. 37.9) 774.073 2,04%
- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 2) 20.368.949 53,56%
- overige zone - boom- en vaste plantenteelt categorie 1 (art. 37.11) 9.280.779 24,40%
- overige zone - boom- en vasteplantenteelt categorie 2 vervallen (art. 37.16.5) 21.925.681 57,65%
- overige zone - dassencorridor (art. 37.1) 11.489.449 30,21%
- overige zone - ecologische hoofdstructuur (art. 2) 7.722.734 20,31%
- overige zone - ecologische hoofdstructuur vervallen (art. 37.16.2) 4.257.148 11,19%
- overige zone - funnel (art. 37.2) 17.110.695 44,99%
- overige zone - groenblauwe mantel (art. 5) 8.227.540 21,63%
- overige zone - overlegzone A73 vervallen (art. 37) 6.666.425 17,53%
- overige zone - radarverstoringsgebied (art. 37.6) 78.747.502 207,07%
- overige zone - teelondersteunende kassen toegestaan (art. 2) 6.827.756 17,95%
- overige zone - zoekgebied - evz (art. 37.13) 1.547.316 4,07%
- overige zone - zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen (art. 37.14) 1.154.896 3,04%
- overige zone - zonering natura2000-gebied (art. 5) 956.766 2,52%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied vervallen (art. 37.16.1) 21.432.193 56,36%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied vervallen (art. 37.16) 1.378.065 3,62%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied vervallen (art. 37.16) 14.582.153 38,34%

- veiligheidszone - bevi (art. 37.7) 694.230 1,83%
- veiligheidszone - lpg (art. 37.8) 48.776 0,13%
- veiligheidszone - lpg vervallen (art. 37.16.3) 142.728 0,38%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 2) 12.555 0,03%