Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied 2010, Herziening 2016

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.BPbuitengeb2016
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1684.BPbuitengeb2016-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 08-09-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 08-11-2016
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 38.029.643 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 241.304 0,63%
- Agrarisch (art. 3) 241.304 0,63%
Agrarisch met waarden 1.362.419 3,58%
- Agrarisch met waarden - Landschaps- en Natuurwaarden (art. 5) 556.781 1,46%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 4) 805.638 2,12%
Bedrijf 61.478 0,16%
- Bedrijf (art. 6) 61.478 0,16%
Cultuur en ontspanning 2.305 0,01%
- Cultuur en ontspanning (art. 9) 2.305 0,01%
Gemengd 19.503 0,05%
- Gemengd (art. 11) 19.503 0,05%
Maatschappelijk 4.989 0,01%
- Maatschappelijk (art. 14) 4.989 0,01%
Natuur 444.616 1,17%
- Natuur (art. 15) 444.616 1,17%
Recreatie 53.155 0,14%
- Recreatie (art. 16) 53.155 0,14%
Sport 15.303 0,04%
- Sport (art. 17) 15.303 0,04%
Verkeer 1.016 0,00%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 19) 1.016 0,00%
Wonen 827.565 2,18%
- Wonen (art. 23) 827.565 2,18%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 888.103 2,34%
Leiding - Gas (art. 25) 66.917 0,18%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 26) 696.178 1,83%
Leiding - Riool (art. 27) 125.008 0,33%
Waarde 24.010.587 63,14%
Waarde - Archeologie 4 (art. 28) 64.370 0,17%
Waarde - Archeologie 5 (art. 29) 23.499.641 61,79%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 30) 446.576 1,17%
Waterstaat 4.899.472 12,88%
Waterstaat - Regionaal waterbergingsgebied (art. 31) 557.952 1,47%
Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 32) 3.194.351 8,40%
Waterstaat - Waterkering (art. 33) 1.147.169 3,02%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 2.285.982 6,01%
geluidzone - industrie (art. 37.3) 617.695 1,62%
geluidzone - lawaaisporten (art. 37.5) 1.580.288 4,16%
geluidzone - vliegveld (art. 37.4) 87.999 0,23%
Overige zone 214.787.031 564,79%
overige zone - accentgebied boom- en vaste plantenteelt (art. 37.15) 15.326.638 40,30%
overige zone - bebouwingsconcentratie (art. 2) 2.402.682 6,32%
overige zone - bebouwingsvrije zone A73 (art. 37.9) 774.073 2,04%
overige zone - beperkingen veehouderij (art. 2) 20.368.949 53,56%
overige zone - boom- en vaste plantenteelt categorie 1 (art. 37.11) 9.280.779 24,40%
overige zone - boom- en vasteplantenteelt categorie 2 vervallen (art. 37.16.5) 21.925.681 57,65%
overige zone - dassencorridor (art. 37.1) 11.489.449 30,21%
overige zone - ecologische hoofdstructuur (art. 2) 7.722.734 20,31%
overige zone - ecologische hoofdstructuur vervallen (art. 37.16.2) 4.257.148 11,19%
overige zone - funnel (art. 37.2) 17.110.695 44,99%
overige zone - groenblauwe mantel (art. 5) 8.227.540 21,63%
overige zone - overlegzone A73 vervallen (art. 37) 6.666.425 17,53%
overige zone - radarverstoringsgebied (art. 37.6) 78.747.502 207,07%
overige zone - teelondersteunende kassen toegestaan (art. 2) 6.827.756 17,95%
overige zone - zoekgebied - evz (art. 37.13) 1.547.316 4,07%
overige zone - zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen (art. 37.14) 1.154.896 3,04%
overige zone - zonering natura2000-gebied (art. 5) 956.766 2,52%
Reconstructiewetzone 37.392.411 98,32%
reconstructiewetzone - extensiveringsgebied vervallen (art. 37.16.1) 21.432.193 56,36%
reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied vervallen (art. 37.16) 1.378.065 3,62%
reconstructiewetzone - verwevingsgebied vervallen (art. 37.16) 14.582.153 38,34%
Veiligheidszone 885.734 2,33%
veiligheidszone - bevi (art. 37.7) 694.230 1,83%
veiligheidszone - lpg (art. 37.8) 48.776 0,13%
veiligheidszone - lpg vervallen (art. 37.16.3) 142.728 0,38%
Wetgevingzone 12.555 0,03%
wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 2) 12.555 0,03%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 ontwerp 08-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Mill en Sint Hubert, Herziening 2016 voorontwerp 26-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Fietsbrug Cuijk Mook vastgesteld 14-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Sint Anthonis vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Vianen, Franssenstraat 32 en 32 a vastgesteld 06-06-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 20-04-2019 20-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit politieambtenaren als toezichthouder APV 03-04-2019 03-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een Sociaal Medsiche indicatie uijk 2019 26-03-2019 26-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Gedragscode raads- en commissieleden gemeente Cuijk 2018 22-03-2019 22-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening Rekenkamercommissie Land van Cuijk 2014 15-03-2019 15-05-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Tongelaar Mill detail
Millseweg Beers NB detail
Molenstraat Beers NB detail
Odiliadijk Sint Agatha detail
Oeffeltseweg Haps detail
Omloper Vianen NB detail
Overhage Cuijk detail
Provincialeweg Beers NB detail
Putselaarstraat Haps detail
Rijkevoortseweg Haps detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox