Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied 2010, Herziening 2016

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.BPbuitengeb2016
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1684.BPbuitengeb2016-VO01
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 24-03-2016
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 38.066.756 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 81.680 0,21%
- Agrarisch (art. 3) 81.680 0,21%
Agrarisch met waarden 732.906 1,93%
- Agrarisch met waarden - Landschaps- en Natuurwaarden (art. 5) 389.644 1,02%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 4) 343.262 0,90%
Bedrijf 54.524 0,14%
- Bedrijf (art. 6) 54.524 0,14%
Gemengd 15.900 0,04%
- Gemengd (art. 11) 15.900 0,04%
Maatschappelijk 4.989 0,01%
- Maatschappelijk (art. 14) 4.989 0,01%
Natuur 582.229 1,53%
- Natuur (art. 15) 582.229 1,53%
Recreatie 53.155 0,14%
- Recreatie (art. 16) 53.155 0,14%
Sport 10.400 0,03%
- Sport (art. 17) 10.400 0,03%
Verkeer 1.016 0,00%
- Verkeer (art. 19) 1.016 0,00%
Wonen 817.750 2,15%
- Wonen (art. 23) 817.750 2,15%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 3.327 0,01%
Leiding - Riool (art. 27) 3.327 0,01%
Waarde 446.576 1,17%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 30) 446.576 1,17%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 367.604 0,97%
geluidzone - industrie (art. 37.3) 367.604 0,97%
Overige zone 61.108.010 160,53%
overige zone - beperkingen veehouderij (art. 37) 21.468.192 56,40%
overige zone - boom- en vasteplantenteelt categorie 2 vervallen (art. 37.16.5) 21.996.647 57,78%
overige zone - ecologische hoofdstructuur (art. 37) 7.724.072 20,29%
overige zone - ecologische hoofdstructuur vervallen (art. 37.16.2) 4.257.148 11,18%
overige zone - overlegzone A73 vervallen (art. 37) 5.661.949 14,87%
Reconstructiewetzone 50.995.825 133,96%
reconstructiewetzone - extensiveringsgebied vervallen (art. 37.16.1) 34.993.347 91,93%
reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied vervallen (art. 37.16.1) 1.378.065 3,62%
reconstructiewetzone - verwevingsgebied vervallen (art. 37.16.1) 14.624.412 38,42%
Veiligheidszone 142.728 0,37%
veiligheidszone - lpg vervallen (art. 37.16.3) 142.728 0,37%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 ontwerp 08-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Mill en Sint Hubert, Herziening 2016 voorontwerp 26-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Fietsbrug Cuijk Mook vastgesteld 14-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Sint Anthonis vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Vianen, Franssenstraat 32 en 32 a vastgesteld 06-06-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 26-06-2019 26-06-2019 detail
evenementenvergunning Gemeente Cuijk – Meerjaren Evenementenvergunning, Meerjaren Drank- en horecaontheffing, Meerjaren Geluidsontheffing – verleend voor Land van Cuijkse Paardendagen, evenemententerrein Haps 22-05-2019 22-07-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een carpoolplaats - De Bengels ongenummerd te Haps 15-05-2019 15-07-2019 detail
overig Gemeente Cuijk – Objectvergunning – verleend voor aannemersbedrijf Jan Oosterhout B.V. voor het plaatsen van een kraan, Margrietstraat te Haps 13-05-2019 13-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Bouwverordening gemeente Cuijk 2014 08-05-2019 08-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Tongelaar Mill detail
Millseweg Beers NB detail
Molenstraat Beers NB detail
Odiliadijk Sint Agatha detail
Oeffeltseweg Haps detail
Omloper Vianen NB detail
Overhage Cuijk detail
Provincialeweg Beers NB detail
Putselaarstraat Haps detail
Rijkevoortseweg Haps detail

Meer weten over adressen?