Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bedrijvenpark Laarakker

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.bedrparklaarakker
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1684.bedrparklaarakker-0001
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 15-07-2009
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 855.167 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijventerrein 689.462 80,62%
- Bedrijventerrein - 1 (art. 3) 160.474 18,77%
- Bedrijventerrein - 2 (art. 4) 528.988 61,86%
Groen 106.190 12,42%
- Groen (art. 5) 106.190 12,42%
Maatschappelijk 812 0,10%
- Maatschappelijk (art. 6) 812 0,10%
Natuur 44.729 5,23%
- Natuur (art. 7) 44.729 5,23%
Verkeer 6.231 0,73%
- Verkeer (art. 8) 6.231 0,73%
Water 7.742 0,91%
- Water (art. 9) 7.742 0,91%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 47.059 5,50%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 10) 39.865 4,66%
Leiding - Water (art. 11) 7.194 0,84%
Waarde 213.911 25,01%
Waarde - Archeologie (art. 12) 213.911 25,01%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 793.656 92,81%
geluidzone - industrie (art. 14) 793.656 92,81%
Milieuzone 100.713 11,78%
milieuzone - geurzone (art. 14) 100.713 11,78%
Vrijwaringszone 290.020 33,91%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 14) 217.558 25,44%
vrijwaringszone - weg-1 (art. 14) 17.567 2,05%
vrijwaringszone - weg-2 (art. 14) 54.895 6,42%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 ontwerp 08-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 voorontwerp 24-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijvenpark Laarakker Zuid vastgesteld 20-04-2015 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2010 Cuijk (geconsolideerd) geconsolideerd 22-08-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2010 Randweg Haps vastgesteld 16-06-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 22-05-2019 22-05-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een carpoolplaats - De Bengels ongenummerd te Haps 15-05-2019 15-07-2019 detail
overig Gemeente Cuijk – Objectvergunning – verleend voor aannemersbedrijf Jan Oosterhout B.V. voor het plaatsen van een kraan, Margrietstraat te Haps 13-05-2019 13-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Bouwverordening gemeente Cuijk 2014 08-05-2019 08-07-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het aanleggen van een carpoolplaats - De Bengels ongenummerd te Haps 02-05-2019 02-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Oeffeltseweg Haps detail
Schuttersweg Haps detail
Kokerbijl Haps detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox