Buitengebied - Recreatieoord De Maashorst

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Landerd Dossier NL.IMRO.1685.bpbgbDeMaashorst Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.1685.bpbgbDeMaashorst-VO01 Planstatus voorontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 359.028 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bos (art. 3) 44.901 12,51%

- Natuur (art. 4) 27.561 7,68%

- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 5) 211.380 58,88%

- Verkeer (art. 6) 3.366 0,94%

- Water (art. 7) 71.820 20,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 8) 210.549 58,64%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- wetgevingzone - aanlegvergunning zoekgebied watersystemen (art. 7) 65.605 18,27%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied natuurontwikkeling (art. 7) 65.605 18,27%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Palmstraat