Buitengebied - Recreatieoord De Maashorst

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Landerd
DossierNL.IMRO.1685.bpbgbDeMaashorst
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1685.bpbgbDeMaashorst-VO01
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 17-10-2014
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 359.028 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bos 44.901 12,51%
- Bos (art. 3) 44.901 12,51%
Natuur 27.561 7,68%
- Natuur (art. 4) 27.561 7,68%
Recreatie 211.380 58,88%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 5) 211.380 58,88%
Verkeer 3.366 0,94%
- Verkeer (art. 6) 3.366 0,94%
Water 71.820 20,00%
- Water (art. 7) 71.820 20,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 210.549 58,64%
Waarde - Archeologie 3 (art. 8) 210.549 58,64%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wetgevingzone 131.210 36,55%
wetgevingzone - aanlegvergunning zoekgebied watersystemen (art. 7) 65.605 18,27%
wetgevingzone - wijzigingsgebied natuurontwikkeling (art. 7) 65.605 18,27%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Herinrichting N324 (Oss, Landerd, Grave) detail kaart
Natuurpoort De Maashorst detail kaart
Natuurpoort De Maashorst detail kaart
Buitengebied, herziening 1 detail kaart
Buitengebied detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Ontwerp bestemmingsplan woningbouw Langenboomseweg detail
Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Landerd 2019 detail
Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wro detail
Beleidsregels Leerlingenvervoer Landerd 2019 detail
Ontwerp Bestemmingsplan Duifhuisstraat 2 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Palmstraat Schaijk detail

Meer weten over adressen?