Bestemmingsplan Bebouwde kom Kortgene 2014

Bestemmingsplan Bebouwde kom Kortgene 2014 heeft op 26-02-2015 de status vastgesteld gekregen door Noord-Beveland.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Noord-Beveland
Dossier
NL.IMRO.1695.BPKortgene2014
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1695.BPKortgene2014-VA01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 634.287 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 232.331 36,63%

- Bedrijf (art. 4) 14.582 2,30%

- Centrum (art. 5) 22.406 3,53%

- Cultuur en ontspanning (art. 6) 454 0,07%

- Detailhandel (art. 7) 1.274 0,20%

- Groen (art. 8) 17.974 2,83%

- Horeca (art. 9) 457 0,07%

- Kantoor (art. 10) 1.437 0,23%

- Maatschappelijk (art. 11) 23.940 3,77%

- Recreatie (art. 12) 6.479 1,02%

- Verkeer (art. 13) 31.163 4,91%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 14) 68.309 10,77%

- Water (art. 15) 10.517 1,66%

- Wonen (art. 16) 202.964 32,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie - 1 (art. 17) 78.185 12,33%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 18) 459.780 72,49%
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 19) 96.322 15,19%
- Waarde - Waardevolle Dijk (art. 20) 30.863 4,87%

- Waterstaat - Waterkering (art. 21) 7.450 1,17%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - dijk (art. 24.2) 25.519 4,02%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 24.1) 163.391 25,76%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 24.3) 3.798 0,60%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 24.4) 782 0,12%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 24.5) 937 0,15%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 24.6) 6.357 1,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 5 (art. 24.7) 2.737 0,43%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 6 (art. 24.8) 36.924 5,82%