Verplaatsing agrarisch bedrijf Juliana-Bernhardplein/Eilandseweg, Nederhorst den Berg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Wijdemeren Dossier NL.IMRO.1696.BP3900Jbplein2017 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.1696.BP3900Jbplein2017-on00 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 24.711 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 11.508 46,57%

- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden (art. 4) 1.279 5,18%

- Groen (art. 5) 427 1,73%

- Tuin (art. 6) 1.332 5,39%
- Tuin - 1 (art. 7) 1.516 6,13%

- Verkeer (art. 8) 166 0,67%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 9) 2.510 10,16%

- Water (art. 10) 1.041 4,21%

- Wonen (art. 11) 4.932 19,96%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 12) 9.959 40,30%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 13) 4.649 18,81%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 14) 10.103 40,88%

- Waterstaat - Waterkering (art. 15) 1.143 4,62%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Juliana-Bernhardplein