6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied Noordenveld heeft op 17-04-2013 de status vastgesteld gekregen door Noordenveld.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Noordenveld
Dossier
NL.IMRO.1699.2009BP007
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1699.2009BP007-vg02
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 168.547.846 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 59.938.941 35,56%
- Agrarisch - Agrarisch Bedrijf (art. 4) 3.660.152 2,17%
- Agrarisch - Kwekerij (art. 5) 306.823 0,18%

- Agrarisch met waarden (art. 6) 28.972.959 17,19%

- Bedrijf - Buitengebied gebonden (art. 7) 110.707 0,07%
- Bedrijf - Niet buitengebied gebonden (art. 8) 227.866 0,14%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 93.398 0,06%
- Bedrijf - Ondergrondse gasopslag (art. 10) 291.176 0,17%
- Bedrijf - Waterwinning (art. 11) 219.886 0,13%
- Bedrijf - Zandwinning (art. 12) 609.272 0,36%

- Horeca (art. 13) 32.064 0,02%

- Maatschappelijk (art. 14) 89.559 0,05%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 15) 2.873 0,00%
- Maatschappelijk - Justitiele inrichting (art. 16) 80.227 0,05%

- Natuur (art. 17) 68.866.899 40,86%
- Natuur - Landgoed (art. 18) 377.077 0,22%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 19) 81.171 0,05%
- Recreatie - Groepsaccomodatie (art. 20) 63.961 0,04%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 4 (art. 21) 488.219 0,29%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 5 (art. 22) 46.506 0,03%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 6 (art. 23) 24.830 0,01%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 7 (art. 24) 26.166 0,02%

- Sport (art. 25) 149.332 0,09%
- Sport - Golfbaan (art. 26) 275.434 0,16%

- Tuin (art. 27) 1.576 0,00%

- Verkeer (art. 28) 982.449 0,58%

- Wonen (art. 29) 1.367.694 0,81%
- Wonen - Boerderij (art. 30) 1.160.629 0,69%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 31) 560.326 0,33%
- Leiding - Hoogspanning (art. 32) 41.541 0,02%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 33) 626.586 0,37%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 34) 1.035.136 0,61%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 35) 133.781.561 79,37%
- Waarde - Beekdal (art. 36) 25.389.870 15,06%
- Waarde - Geomorfologie (art. 37) 13.264 0,01%
- Waarde - Landschap (art. 38) 8.114.903 4,81%
- Waarde - Natuur 1 (art. 39) 16.127.368 9,57%
- Waarde - Natuur 2 (art. 40) 262.904 0,16%
- Waarde - Natuur 3 (art. 41) 13.282.911 7,88%
- Waarde - Natuur 4 (art. 42) 26.699 0,02%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 43) 18.765.390 11,13%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone (art. 46.1) 3.919.611 2,33%
- geluidzone - industrie (art. 46.2) 2.345.005 1,39%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 46.3) 1.520.025 0,90%

- other: ohter: open agarisch gebied (art. 46.4) 1.240.781 0,74%

- veiligheidszone - bevi (art. 46.5) 14.143 0,01%
- veiligheidszone - munitie 1 (art. 46.6) 381.968 0,23%
- veiligheidszone - munitie 2 (art. 46.7) 584.733 0,35%
- veiligheidszone - munitie 3 (art. 46.8) 3.424.357 2,03%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 46.9) 262.888 0,16%