Buitengebied, herziening 2005, partiële herziening Tonnendijk 90, Tweede Blokweg L634

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Twenterand Dossier NL.IMRO.1700.201316BPBGPH Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.1700.201316BPBGPH-vas1 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 6.740 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 3.788 56,20%

- Wonen (art. 4) 2.953 43,80%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - intrekgebied (art. 8.1) 6.740 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Tweede Blokweg