7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied Twenterand heeft op 13-03-2018 de status vastgesteld gekregen door Twenterand.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Twenterand
Dossier
NL.IMRO.1700.201520BPBGMP
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1700.201520BPBGMP-vas1
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 66.100.046 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 55.001.264 83,21%

- Bedrijf (art. 4) 380.438 0,58%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 276.299 0,42%

- Bos (art. 6) 2.462.696 3,73%

- Detailhandel (art. 7) 44.170 0,07%

- Horeca (art. 8) 5.515 0,01%

- Maatschappelijk (art. 9) 183.420 0,28%

- Natuur (art. 10) 1.078.573 1,63%

- Recreatie (art. 11) 36.892 0,06%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 12) 15.859 0,02%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 13) 247.992 0,38%

- Sport (art. 14) 378.436 0,57%

- Verkeer (art. 15) 3.249.985 4,92%
- Verkeer - Railverkeer (art. 16) 67.535 0,10%

- Water (art. 17) 833.840 1,26%

- Wonen (art. 18) 1.831.122 2,77%
- Wonen - Landhuis (art. 19) 6.013 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 20) 105.609 0,16%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 21) 268.891 0,41%
- Leiding - Riool (art. 22) 19.840 0,03%
- Leiding - Water (art. 23) 55.302 0,08%

- Waarde - Archeologie AMK-terrein (art. 24) 83.693 0,13%
- Waarde - Archeologie hoge verwachting (art. 25) 8.055.907 12,19%
- Waarde - Archeologie hoge verwachting cultuurhistorisch element (art. 26) 14.353 0,02%
- Waarde - Archeologie lage verwachting (art. 27) 41.827.244 63,28%
- Waarde - Archeologie middelhoge verwachting (art. 28) 16.112.564 24,38%
- Waarde - Landschap (art. 29) 37.376.312 56,55%
- Waarde - NNN (art. 30) 1.094.878 1,66%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 31) 540.420 0,82%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 35.1) 243.254 0,37%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 35.2) 5.566.814 8,42%
- milieuzone - intrekgebied (art. 35.3) 20.520.072 31,04%
- milieuzone - rioolwaterzuiveringsinstallatie (art. 35.4) 280.875 0,42%
- milieuzone - waterwingebied (art. 35.5) 247.984 0,38%

- overige zone - aardgas- en aardolieconcessies (art. 35.10) 8.485.778 12,84%
- overige zone - evenement 1 (art. 35.11) 10.322 0,02%
- overige zone - evenement 2 (art. 35.11) 16.871 0,03%
- overige zone - evenement 3 (art. 35.11) 4.787 0,01%
- overige zone - evenement 4 (art. 35.11) 40.259 0,06%
- overige zone - evenement 5 (art. 35.11) 26.351 0,04%
- overige zone - evenement 6 (art. 35.11) 20.901 0,03%
- overige zone - evenement 7 (art. 35.11) 65.528 0,10%
- overige zone - evenement 8 (art. 35.11) 31.002 0,05%

- veiligheidszone - bedrijven 1 (art. 35.6) 2.386 0,00%
- veiligheidszone - bedrijven 2 (art. 35.6) 2.487 0,00%
- veiligheidszone - gasreduceerstation (art. 35.7) 3.805 0,01%
- veiligheidszone - lpg (art. 35.9) 13.515 0,02%

- vrijwaringszone - laagvliegroute (art. 35.8) 25.532.368 38,63%