Buitengebied, herziening 2005 PH Meersendijk 32

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Twenterand Dossier NL.IMRO.1700.201618BPBGPH Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.1700.201618BPBGPH-vas1 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 26.706 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 951 3,56%

- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 4) 24.545 91,91%

- Wonen (art. 5) 1.210 4,53%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Landschap (art. 6) 26.706 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Op deze locatie is geen digitaal plan aanwezig. Planviewer toont alleen ruimtelijke plannen geplubliceerd na 1 januari 2010. Neem contact op met de gemeente over deze locatie.

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Meersendijk