Buitengebied, herziening 2005, partiële herziening Linderdam Noord 5 Rvr

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Twenterand Dossier NL.IMRO.1700.BPBG2013PH0003 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.1700.BPBG2013PH0003-vas1 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 12.022 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 12.022 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Linderdam Noord