Vroomshoop-Oost 2 bedrijventerrein

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Twenterand Dossier NL.IMRO.1700.BPVH2011MP0010 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.1700.BPVH2011MP0010-vas1 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 84.998 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijventerrein (art. 3) 70.270 82,67%

- Groen (art. 4) 5.789 6,81%

- Water (art. 5) 8.939 10,52%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Twentelaan