Vriezenveen Lintbebouwing en Centrumgebied, partiële herziening Westeinde 313 - 315

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Twenterand Dossier NL.IMRO.1700.BPVZ2011PH0004 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.1700.BPVZ2011PH0004-vas1 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 4.680 100%

Enkelbestemming m2 %
- Tuin-Dorpserf (art. 3) 541 11,56%

- Wonen (art. 4) 1.767 37,75%
- Wonen - Karakteristiek (art. 5) 2.372 50,69%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Verzetstraat
Westeinde