Raab Karcher

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Twenterand Dossier NL.IMRO.1700.BPVZ2011PH0006 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.1700.BPVZ2011PH0006-vas2 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 74.064 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijventerrein (art. 3) 69.838 94,29%

- Groen (art. 4) 4.226 5,71%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 5) 2.721 3,67%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Engelsstraat
Oosteinde