Buitengebied

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Westerveld
DossierNL.IMRO.1701.0000BP000000000509
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1701.0000BP000000000509-0005
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 06-08-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 239.017.848 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 6.709 0,00%
- Agrarisch - Opslag (art. 5) 6.709 0,00%
Bedrijf 892.688 0,37%
- Bedrijf (art. 7) 203.491 0,09%
- Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf (art. 8) 72.504 0,03%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 33.754 0,01%
- Bedrijf - Rioolwaterzuivering (art. 10) 19.173 0,01%
- Bedrijf - Zandwinning en -opslag (art. 11) 563.767 0,24%
Bos 50.813.938 21,26%
- Bos - 1 (art. 12) 49.982.624 20,91%
- Bos - 2 (art. 13) 831.313 0,35%
Cultuur en ontspanning 51.120 0,02%
- Cultuur en ontspanning - Informatiecentrum (art. 14) 30.062 0,01%
- Cultuur en ontspanning - Kalkovens (art. 15) 4.239 0,00%
- Cultuur en ontspanning - Museum (art. 16) 5.270 0,00%
- Cultuur en ontspanning - Openluchttheater (art. 17) 11.550 0,00%
Detailhandel 58.762 0,02%
- Detailhandel (art. 18) 26.165 0,01%
- Detailhandel - Tuincentrum (art. 19) 32.596 0,01%
Horeca 100.340 0,04%
- Horeca - 1 (art. 20) 61.472 0,03%
- Horeca - 2 (art. 21) 2.423 0,00%
- Horeca - Landgoed (art. 22) 36.444 0,02%
Maatschappelijk 2.571.359 1,08%
- Maatschappelijk (art. 23) 56.399 0,02%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 24) 36.633 0,02%
- Maatschappelijk - Conferentiecentrum (art. 25) 15.260 0,01%
- Maatschappelijk - Dierenpension (art. 26) 6.034 0,00%
- Maatschappelijk - Kerk (art. 27) 3.062 0,00%
- Maatschappelijk - Levensbeschouwing (art. 28) 8.095 0,00%
- Maatschappelijk - Militair 1 (art. 29) 603.181 0,25%
- Maatschappelijk - Militair 2 (art. 30) 1.827.656 0,76%
- Maatschappelijk - Zorgboerderij (art. 31) 15.038 0,01%
Natuur 42.781.245 17,90%
- Natuur (art. 32) 42.761.352 17,89%
- Natuur - Schaapskooi (art. 33) 19.894 0,01%
Overig 49.852 0,02%
- Radiosterrenwacht (art. 34) 49.852 0,02%
Recreatie 2.937.688 1,23%
- Recreatie - 1 (art. 35) 1.191.162 0,50%
- Recreatie - 2 (art. 36) 287.927 0,12%
- Recreatie - 3 (art. 37) 589.961 0,25%
- Recreatie - 4 (art. 38) 714.354 0,30%
- Recreatie - 5 (art. 39) 107.106 0,04%
- Recreatie - Recreatiewoningen (art. 40) 47.178 0,02%
Sport 773.446 0,32%
- Sport - Golfbaan (art. 41) 506.755 0,21%
- Sport - Hondensportterrein (art. 42) 14.686 0,01%
- Sport - IJsbaan (art. 43) 91.794 0,04%
- Sport - Manege (art. 44) 14.217 0,01%
- Sport - Sporthal (art. 45) 6.545 0,00%
- Sport - Sportvelden (art. 46) 65.603 0,03%
- Sport - Verenigingsgebouw (art. 47) 4.815 0,00%
- Sport - Zwembad (art. 48) 69.029 0,03%
Verkeer 6.164.750 2,58%
- Verkeer (art. 49) 5.762.717 2,41%
- Verkeer - Fietspaden (art. 50) 402.033 0,17%
Water 1.619.566 0,68%
- Water (art. 51) 1.574.319 0,66%
- Water - Waterwinning (art. 52) 45.248 0,02%
Wonen 4.214.321 1,76%
- Wonen (art. 53) 1.481.051 0,62%
- Wonen - Landgoed (art. 54) 140.037 0,06%
- Wonen - Voormalige boerderijpanden (art. 55) 2.574.568 1,08%
- Wonen - Woonleefgemeenschap (art. 56) 18.666 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 366.571 0,15%
Leiding - Gas (art. 57) 168.946 0,07%
Leiding - Water (art. 58) 197.624 0,08%
Waarde 233.481.161 97,68%
Waarde - Archeologie 1 (art. 59) 141.909 0,06%
Waarde - Archeologie 2 (art. 60) 15.528.066 6,50%
Waarde - Archeologie 3 (art. 61) 174.230.481 72,89%
Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 62) 1.286.730 0,54%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 63) 14.321.443 5,99%
Waarde - Landschap 1 (art. 64) 6.356.337 2,66%
Waarde - Landschap 2 (art. 65) 21.240.544 8,89%
Waarde - Rijksmonument (art. 66) 375.650 0,16%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 4.822.914 2,02%
milieuzone - waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied (art. 70.1) 4.822.914 2,02%
Veiligheidszone 163.479 0,07%
veiligheidszone - lpg (art. 70.2) 9.396 0,00%
veiligheidszone - munitieopslag A (art. 70.3) 86.153 0,04%
veiligheidszone - munitieopslag B (art. 70.3) 67.930 0,03%
Vrijwaringszone 69.804.129 29,20%
vrijwaringszone - laagvlieggebied (art. 70.4) 54.384.946 22,75%
vrijwaringszone - laagvliegroute (art. 70.5) 869.567 0,36%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 70.6) 65.473 0,03%
vrijwaringszone - radiotelescoop 1 (art. 70.7) 3.286.437 1,37%
vrijwaringszone - radiotelescoop 2 (art. 70.7) 7.768.862 3,25%
vrijwaringszone - straalpad (art. 70.8) 2.314.328 0,97%
vrijwaringszone - vaarweg (art. 70.9) 672.325 0,28%
vrijwaringszone - weg (art. 70.10) 442.191 0,19%
Wro-zone 1.100.298 0,46%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 72) 1.032.751 0,43%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 72) 50.371 0,02%
wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 72) 7.158 0,00%
wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 72) 4.374 0,00%
wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 72) 5.643 0,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Dwingeloo, Looweg 6 detail kaart
Ontwerp omgevingsvergunning Lhee 10 Dwingeloo detail kaart
De Hobbitstee en omgeving, Van Zijlweg 3 Wapserveen detail kaart
Omgevingsvergunning Informatiecentrum Holtingerveld detail kaart
Nijensleek - Uitbreiding zandwinning detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan “Buitengebied Westerveld 2019” detail
uitvoeringsregel initiatieven gemeente Westerveld detail
Uitvoeringsregel 'Stimulering meerdaagse toeristische evenementen en internationale of nationale kampioenschappen of toernooien' gemeente Westerveld detail
Uitvoeringsregel Evenementen gemeente Westerveld detail
Reglement van Orde voor de raadscommissies 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Dorlangenweg Darp detail
Drift Dwingeloo detail
Grote Esweg Ansen detail
Heerendijk Nijensleek detail
Het Lot Dwingeloo detail
Hoge Haar Wapse detail
Hoofdweg Nijensleek detail
Kalteren Wapse detail
Kastanjelaan Diever detail
Kippenburgweg Uffelte detail

Meer weten over adressen?