Buitengebied

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Westerveld Dossier NL.IMRO.1701.0000BP000000000509 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.1701.0000BP000000000509-0010 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 239.017.848 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - 1 (art. 3) 69.266.779 28,98%
- Agrarisch - 2 (art. 4) 56.077.366 23,46%
- Agrarisch - Opslag (art. 5) 6.709 0,00%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 6) 220.796 0,09%

- Bedrijf (art. 7) 203.491 0,09%
- Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf (art. 8) 72.504 0,03%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 33.754 0,01%
- Bedrijf - Rioolwaterzuivering (art. 10) 19.173 0,01%
- Bedrijf - Zandwinning en -opslag (art. 11) 563.767 0,24%

- Bos - 1 (art. 12) 49.982.624 20,91%
- Bos - 2 (art. 13) 831.313 0,35%

- Cultuur en ontspanning - Informatiecentrum (art. 14) 30.062 0,01%
- Cultuur en ontspanning - Kalkovens (art. 15) 4.239 0,00%
- Cultuur en ontspanning - Museum (art. 16) 5.270 0,00%
- Cultuur en ontspanning - Openluchttheater (art. 17) 11.550 0,00%

- Detailhandel (art. 18) 26.165 0,01%
- Detailhandel - Tuincentrum (art. 19) 32.596 0,01%

- Horeca - 1 (art. 20) 61.472 0,03%
- Horeca - 2 (art. 21) 2.423 0,00%
- Horeca - Landgoed (art. 22) 36.444 0,02%

- Maatschappelijk (art. 23) 56.399 0,02%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 24) 36.633 0,02%
- Maatschappelijk - Conferentiecentrum (art. 25) 15.260 0,01%
- Maatschappelijk - Dierenpension (art. 26) 6.034 0,00%
- Maatschappelijk - Kerk (art. 27) 3.062 0,00%
- Maatschappelijk - Levensbeschouwing (art. 28) 8.095 0,00%
- Maatschappelijk - Militair 1 (art. 29) 603.181 0,25%
- Maatschappelijk - Militair 2 (art. 30) 1.827.656 0,76%
- Maatschappelijk - Zorgboerderij (art. 31) 15.038 0,01%

- Natuur (art. 32) 43.178.475 18,06%
- Natuur - Schaapskooi (art. 33) 19.894 0,01%

- Radiosterrenwacht (art. 34) 49.852 0,02%

- Recreatie - 1 (art. 35) 1.191.162 0,50%
- Recreatie - 2 (art. 36) 287.927 0,12%
- Recreatie - 3 (art. 37) 589.961 0,25%
- Recreatie - 4 (art. 38) 714.354 0,30%
- Recreatie - 5 (art. 39) 107.106 0,04%
- Recreatie - Recreatiewoningen (art. 40) 47.178 0,02%

- Sport - Golfbaan (art. 41) 506.755 0,21%
- Sport - Hondensportterrein (art. 42) 14.686 0,01%
- Sport - IJsbaan (art. 43) 91.794 0,04%
- Sport - Manege (art. 44) 14.217 0,01%
- Sport - Sporthal (art. 45) 6.545 0,00%
- Sport - Sportvelden (art. 46) 65.603 0,03%
- Sport - Verenigingsgebouw (art. 47) 4.815 0,00%
- Sport - Zwembad (art. 48) 69.029 0,03%

- Verkeer (art. 49) 5.762.717 2,41%
- Verkeer - Fietspaden (art. 50) 402.033 0,17%

- Water (art. 51) 1.574.319 0,66%
- Water - Waterwinning (art. 52) 45.248 0,02%

- Wonen (art. 53) 1.481.051 0,62%
- Wonen - Landgoed (art. 54) 140.037 0,06%
- Wonen - Voormalige boerderijpanden (art. 55) 2.574.568 1,08%
- Wonen - Woonleefgemeenschap (art. 56) 18.666 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 57) 168.946 0,07%
- Leiding - Water (art. 58) 197.624 0,08%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 59) 141.909 0,06%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 60) 15.528.066 6,50%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 61) 174.230.481 72,89%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 62) 1.286.730 0,54%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 63) 14.321.443 5,99%
- Waarde - Landschap 1 (art. 64) 6.356.337 2,66%
- Waarde - Landschap 2 (art. 65) 21.240.544 8,89%
- Waarde - Rijksmonument (art. 66) 375.650 0,16%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied (art. 70.1) 11.587.184 4,85%

- veiligheidszone - lpg (art. 70.2) 14.002 0,01%
- veiligheidszone - munitieopslag A (art. 70.3) 86.178 0,04%
- veiligheidszone - munitieopslag B (art. 70.3) 80.596 0,03%

- vrijwaringszone - laagvlieggebied (art. 70.4) 105.563.760 44,17%
- vrijwaringszone - laagvliegroute (art. 70.5) 14.313.002 5,99%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 70.6) 509.144 0,21%
- vrijwaringszone - radiotelescoop 1 (art. 70.7) 3.324.155 1,39%
- vrijwaringszone - radiotelescoop 2 (art. 70.7) 11.956.168 5,00%
- vrijwaringszone - straalpad (art. 70.8) 4.156.816 1,74%
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 70.9) 672.325 0,28%
- vrijwaringszone - weg (art. 70.10) 547.548 0,23%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 72) 1.632.421 0,68%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 72) 6.209.237 2,60%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 72) 7.158 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 72) 8.612 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 72) 5.643 0,00%