Gerechtelijke uitspraak Buitengebied

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Westerveld Dossier NL.IMRO.1701.0000BP000000000509 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.1701.0000BP000000000509-GU01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 239.017.796 100%

Besluitgebied naam m2 %
Gerechtelijke uitspraak Buitengebied 239.017.796 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%