Geo- en vastgoeddata op locatie:

Nijensleek - Uitbreiding zandwinning

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Westerveld
DossierNL.IMRO.1701.0000BP000000000569
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.1701.0000BP000000000569-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 25-10-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 08-11-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 296.773 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 24.183 8,15%
- Agrarisch - 2 (art. 3) 24.183 8,15%
Bedrijf 227.988 76,82%
- Bedrijf - Zandwinning en -opslag (art. 4) 227.988 76,82%
Groen 26.344 8,88%
- Groen (art. 5) 26.344 8,88%
Natuur 18.258 6,15%
- Natuur (art. 6) 18.258 6,15%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 38.556 12,99%
Waarde - Landschap 2 (art. 7) 38.556 12,99%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 296.773 100,00%
vrijwaringszone - laagvliegroute (art. 10.1) 296.773 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Nijensleek - Uitbreiding zandwinning vastgesteld 25-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Reparatieplan buitengebied Westerveld vastgesteld 29-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld 06-08-2014 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Gerechtelijke uitspraak Buitengebied vastgesteld 06-08-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld 05-07-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Grondprijzenbrief 2019 17-05-2019 17-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Handhavingsbeleid 2019-2023 08-05-2019 08-07-2019 detail
bestemmingsplan Ontwerpbestemmingsplan Vledder Noord, partiële herziening zorgvoorziening 13-03-2019 13-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsheffingen 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Westerveld 2018 28-12-2018 28-02-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Heerendijk Nijensleek detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox