Nijensleek - Uitbreiding zandwinning

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Westerveld
DossierNL.IMRO.1701.0000BP000000000569
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.1701.0000BP000000000569-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 25-10-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 08-11-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 296.773 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 24.183 8,15%
- Agrarisch - 2 (art. 3) 24.183 8,15%
Bedrijf 227.988 76,82%
- Bedrijf - Zandwinning en -opslag (art. 4) 227.988 76,82%
Groen 26.344 8,88%
- Groen (art. 5) 26.344 8,88%
Natuur 18.258 6,15%
- Natuur (art. 6) 18.258 6,15%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 38.556 12,99%
Waarde - Landschap 2 (art. 7) 38.556 12,99%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 296.773 100,00%
vrijwaringszone - laagvliegroute (art. 10.1) 296.773 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Nijensleek - Uitbreiding zandwinning detail kaart
Reparatieplan buitengebied Westerveld detail kaart
Buitengebied detail kaart
Gerechtelijke uitspraak Buitengebied detail kaart
Buitengebied detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Westerveld 2018”, gewijzigde versie detail
Afvalstoffenverordening Westerveld 2019 detail
Verordening rechtspositie Raads- en Commissieleden Gemeente Westerveld 2019 detail
Vaststelling bestemmingsplan Vledder Noord, partiële herziening zorgvoorziening detail
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan “Buitengebied Westerveld 2019” detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Heerendijk Nijensleek detail

Meer weten over adressen?