Dwingeloo, Looweg 6

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Westerveld
DossierNL.IMRO.1701.509AFWLooweg6
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.1701.509AFWLooweg6-0001
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 05-01-2017
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 17.585 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Dwingeloo, Looweg 6 17.585 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Dwingeloo, Looweg 6 detail kaart
Reparatieplan buitengebied Westerveld detail kaart
Buitengebied detail kaart
Gerechtelijke uitspraak Buitengebied detail kaart
Buitengebied detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Westerveld 2018”, gewijzigde versie detail
Afvalstoffenverordening Westerveld 2019 detail
Verordening rechtspositie Raads- en Commissieleden Gemeente Westerveld 2019 detail
Vaststelling bestemmingsplan Vledder Noord, partiële herziening zorgvoorziening detail
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan “Buitengebied Westerveld 2019” detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Looweg Dwingeloo detail

Meer weten over adressen?