Geo- en vastgoeddata op locatie:

Reparatieplan buitengebied Westerveld

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Westerveld
DossierNL.IMRO.1701.509PHZrepaplan2015
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.1701.509PHZrepaplan2015-0002
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 29-03-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 13-04-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 261.146.265 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 12.328 0,00%
- Agrarisch - 2 (art. 2) 12.328 0,00%
Gemengd 114.368 0,04%
- Gemengd (art. 11) 114.368 0,04%
Horeca 2.424 0,00%
- Horeca - 2 (art. 13) 2.424 0,00%
Natuur 22.016.673 8,43%
- Natuur (art. 19) 22.016.673 8,43%
Recreatie 135.343 0,05%
- Recreatie - 1 (art. 22) 49.944 0,02%
- Recreatie - 3 (art. 24) 22.790 0,01%
- Recreatie - 4 (art. 25) 62.609 0,02%
Verkeer 7.227 0,00%
- Verkeer (art. 28) 7.227 0,00%
Wonen 27.453 0,01%
- Wonen (art. 29) 12.096 0,00%
- Wonen - Voormalige boerderijpanden (art. 31) 15.357 0,01%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 21.767.261 8,34%
milieuzone - stiltegebied (art. 36) 21.767.261 8,34%
Veiligheidszone 7.375 0,00%
veiligheidszone - lpg (art. 36) 7.375 0,00%
Wetgevingzone 21.824.445 8,36%
wetgevingzone - natura 2000 (art. 36) 21.824.445 8,36%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Dwingeloo, Looweg 6 vastgesteld 05-01-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Ontwerp omgevingsvergunning Lhee 10 Dwingeloo ontwerp 08-11-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan De Hobbitstee en omgeving, Van Zijlweg 3 Wapserveen vastgesteld 25-10-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Informatiecentrum Holtingerveld vastgesteld 25-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Nijensleek - Uitbreiding zandwinning vastgesteld 25-10-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bestemmingsplan Ontwerpbestemmingsplan Vledder Noord, partiële herziening zorgvoorziening 13-03-2019 13-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Westerveld 2018 28-12-2018 28-02-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsheffingen 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Dorlangenweg Darp detail
Drift Dwingeloo detail
Grote Esweg Ansen detail
Heerendijk Nijensleek detail
Het Lot Dwingeloo detail
Hoge Haar Wapse detail
Hoofdweg Nijensleek detail
Kalteren Wapse detail
Kastanjelaan Diever detail
Kippenburgweg Uffelte detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox