Bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Sint Anthonis

Bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Sint Anthonis heeft op 07-07-2016 de status vastgesteld gekregen door Sint Anthonis.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Sint Anthonis
Dossier
NL.IMRO.1702.8BPBuiteng2016
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1702.8BPBuiteng2016-VA01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 95.375.458 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 1) 4.263 0,00%
- Agrarisch - Grondgebonden (art. 1) 69.903 0,07%
- Agrarisch - Intensieve veehouderij (art. 1) 1.660.127 1,74%
- Agrarisch - Melkrundveehouderij (art. 1) 1.643.835 1,72%

- Agrarisch met waarden (art. 1) 8.040 0,01%

- Maatschappelijk (art. 1) 6.917 0,01%

- Verkeer (art. 1) 1.150 0,00%

- Wonen (art. 1) 1.947 0,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 1) 557 0,00%
- Leiding - Gas (art. 1) 510.492 0,54%
- Leiding - Gas te vervallen (art. 1) 510.952 0,54%
- Leiding - Hoogspanning (art. 1) 12.570 0,01%
- Leiding - Leidingstrook (art. 1) 7.159 0,01%
- Leiding - Riool (art. 1) 2.536 0,00%
- Leiding - Water (art. 1) 1.955 0,00%

- Waarde - Archeologie (art. 1) 1.409.188 1,48%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 1) 75.250 0,08%
- Waarde - Ecologische hoofdstructuur (art. 1) 7.531 0,01%
- Waarde - Peel raamstelling (art. 1) 104.457 0,11%

- Waterstaat - Beschermingszone waterlopen (art. 1) 7.471 0,01%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - aardkundig waardevol gebied (art. 44.2) 17.718 0,02%
- overige zone - agrarisch gebied te vervallen (art. 44.3) 62.711.788 65,75%
- overige zone - bebouwingsconcentratie (art. 44.4) 450.390 0,47%
- overige zone - beheergebied ehs te vervallen (art. 44.5) 469.735 0,49%
- overige zone - behoud en herstel watersystemen (art. 44.7) 1.296.335 1,36%
- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 44.8) 38.253.086 40,11%
- overige zone - cultuurhistorisch vlak (art. 44.9) 15.465.314 16,22%
- overige zone - ecologische verbindingszone (art. 44.10) 1.623.319 1,70%
- overige zone - gemengd landelijk gebied (art. 44.11) 62.458.813 65,49%
- overige zone - groenblauwe mantel (art. 44.12) 15.061.093 15,79%
- overige zone - groenblauwe mantel te vervallen (art. 44.13) 16.330.319 17,12%
- overige zone - landschapselement (art. 44.14) 2.353 0,00%
- overige zone - reserveringsgebied waterberging te vervallen (art. 44.16) 4.445.924 4,66%
- overige zone - reservering waterberging (art. 44.15) 3.370.851 3,53%
- overige zone - vrijwaringszone molenbiotoop te vervallen (art. 44.17) 32.890 0,03%
- overige zone - waarde archeologie 1 (art. 44.18) 26.598 0,03%
- overige zone - waarde archeologie 2 (art. 44.19) 211.491 0,22%
- overige zone - waarde archeologie 3 (art. 44.20) 844.745 0,89%
- overige zone - waarde archeologie 4 (art. 44.21) 325.354 0,34%
- overige zone - zoekgebied behoud en herstel watersystemen te vervallen (art. 44.22) 1.295.595 1,36%
- overige zone - zoekgebied voor ecologische verbindingszone te vervallen (art. 44.23) 1.561.253 1,64%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied te vervallen (art. 44.25) 38.346.858 40,21%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied te vervallen (art. 44.27) 6.399.635 6,71%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied te vervallen (art. 44.29) 50.622.987 53,08%

- veiligheidszone - leiding (art. 44.30) 4.186 0,00%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 44.31) 220.661 0,23%
- vrijwaringszone - weg 1 (art. 44.32) 3.120 0,00%
- vrijwaringszone - weg 2 (art. 44.33) 6.602 0,01%