Bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Sint Anthonis

Bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Sint Anthonis heeft op 07-07-2016 de status vastgesteld gekregen door .

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

product-image

Woningpakket

 39.99

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.99

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1702.8BPBuiteng2016
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1702.8BPBuiteng2016-VA01
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 95.375.458 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 3.378.128 3,54%
- Agrarisch (art. 1) 4.263 0,00%
- Agrarisch - Grondgebonden (art. 1) 69.903 0,07%
- Agrarisch - Intensieve veehouderij (art. 1) 1.660.127 1,74%
- Agrarisch - Melkrundveehouderij (art. 1) 1.643.835 1,72%
Agrarisch met waarden 8.040 0,01%
- Agrarisch met waarden (art. 1) 8.040 0,01%
Maatschappelijk 6.917 0,01%
- Maatschappelijk (art. 1) 6.917 0,01%
Verkeer 1.150 0,00%
- Verkeer (art. 1) 1.150 0,00%
Wonen 1.947 0,00%
- Wonen (art. 1) 1.947 0,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 1.046.222 1,10%
- Leiding - Brandstof (art. 1) 557 0,00 %
- Leiding - Gas (art. 1) 510.492 0,54 %
- Leiding - Gas te vervallen (art. 1) 510.952 0,54 %
- Leiding - Hoogspanning (art. 1) 12.570 0,01 %
- Leiding - Leidingstrook (art. 1) 7.159 0,01 %
- Leiding - Riool (art. 1) 2.536 0,00 %
- Leiding - Water (art. 1) 1.955 0,00 %
Waarde 1.596.426 1,67%
- Waarde - Archeologie (art. 1) 1.409.188 1,48 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 1) 75.250 0,08 %
- Waarde - Ecologische hoofdstructuur (art. 1) 7.531 0,01 %
- Waarde - Peel raamstelling (art. 1) 104.457 0,11 %
Waterstaat 7.472 0,01%
- Waterstaat - Beschermingszone waterlopen (art. 1) 7.471 0,01 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Overige zone 226.254.964 237,23%
- overige zone - aardkundig waardevol gebied (art. 44.2) 17.718 0,02 %
- overige zone - agrarisch gebied te vervallen (art. 44.3) 62.711.788 65,75 %
- overige zone - bebouwingsconcentratie (art. 44.4) 450.390 0,47 %
- overige zone - beheergebied ehs te vervallen (art. 44.5) 469.735 0,49 %
- overige zone - behoud en herstel watersystemen (art. 44.7) 1.296.335 1,36 %
- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 44.8) 38.253.086 40,11 %
- overige zone - cultuurhistorisch vlak (art. 44.9) 15.465.314 16,22 %
- overige zone - ecologische verbindingszone (art. 44.10) 1.623.319 1,70 %
- overige zone - gemengd landelijk gebied (art. 44.11) 62.458.813 65,49 %
- overige zone - groenblauwe mantel (art. 44.12) 15.061.093 15,79 %
- overige zone - groenblauwe mantel te vervallen (art. 44.13) 16.330.319 17,12 %
- overige zone - landschapselement (art. 44.14) 2.353 0,00 %
- overige zone - reserveringsgebied waterberging te vervallen (art. 44.16) 4.445.924 4,66 %
- overige zone - reservering waterberging (art. 44.15) 3.370.851 3,53 %
- overige zone - vrijwaringszone molenbiotoop te vervallen (art. 44.17) 32.890 0,03 %
- overige zone - waarde archeologie 1 (art. 44.18) 26.598 0,03 %
- overige zone - waarde archeologie 2 (art. 44.19) 211.491 0,22 %
- overige zone - waarde archeologie 3 (art. 44.20) 844.745 0,89 %
- overige zone - waarde archeologie 4 (art. 44.21) 325.354 0,34 %
- overige zone - zoekgebied behoud en herstel watersystemen te vervallen (art. 44.22) 1.295.595 1,36 %
- overige zone - zoekgebied voor ecologische verbindingszone te vervallen (art. 44.23) 1.561.253 1,64 %
Reconstructiewetzone 95.369.481 99,99%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied te vervallen (art. 44.25) 38.346.858 40,21 %
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied te vervallen (art. 44.27) 6.399.635 6,71 %
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied te vervallen (art. 44.29) 50.622.987 53,08 %
Veiligheidszone 4.186 0,00%
- veiligheidszone - leiding (art. 44.30) 4.186 0,00 %
Vrijwaringszone 230.383 0,24%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 44.31) 220.661 0,23 %
- vrijwaringszone - weg 1 (art. 44.32) 3.120 0,00 %
- vrijwaringszone - weg 2 (art. 44.33) 6.602 0,01 %